OSUVA - opettele, saavuta, uudistu, verkostoidu, aktivoidu -hanke

Päätös:
Projektin kokonaiskestoaika:

Rehtori Jari Pitkänen 24.2.2011
vv. 2011 - 2012

Projektin kokonaiskustannukset:
Tornion kaupungin osuus:

44 000 €
Ei erillisiä lisäkustannuksia

Rahoituksen hakija:

Rahoituslähteet:

Tornion yhteislyseon lukio/Sivistyspalvelut
Lapin AVI

Hankkeen vastuuhenkilö/ohj.ryhmän pj.

Jari Pitkänen, rehtori
Projektipäällikkö: Pekka Pelttari, lehtori
Puh. 040 7486 166
pekka.pelttari(at)tornio.fiTavoitteet

Hanketoiminnan tavoitteena on

- oppia käyttämään erilaisia sosiaalisia medioita opetukseen liittyvänä pedagogisen suunnittelun välineenä
- parantaa opettajien valmiutta tuottaa oman oppiaineen opetukseen digitaalista opetusmateriaalia
- oppia käyttämään sähköistä oppimisalustaa tietovarastona, arvioinnin ja oppimisen tukena sekä viestinnässä
- lisätä opettajien etäopetusvalmiutta
- hyödyntää verkoston osaamista aineryhmäkohtaisesti verkottumalla ja kouluttautumalla
- parantaa opettajien tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia ja osaamista oman opetuksen toteutuksessa

 

Toimenpiteet

A. Toiminta käynnistyy kouluttajakoulutuksella. Koulutetaan 1-3 opettajaa/lukio toteuttamaan oman koulun opettajankoulutusta (ryhmämuotoisena ja henkilökohtaisena ohjauksena)
Koulutuksen alussa laaditaan yhteiset koulutustavoitteet ja päätetään koulutuksen sisällöstä ja toteutusaikataulusta.

Koulutuksen osa-alueet:
1. Sosiaalista mediaa hyödyntävien opetusmenetelmien koulutus
2.Työvälineohjelmien koulutus
3.Etäopetukseen liittyvien menetelmien ja työtapojen koulutus

 

Odotettavissa olevat tulokset

Hankkeen lukiosta osallistuu opettajia kouluttajakoulutukseen.

Kouluissa laaditaan some- koulutuksen toteutussuunnitelma, jonka toteuttavat koulun "omat" kouluttajakouluttajat

Koulutus on toteutettu 31.12.2012 mennessä.

Sähköisen median käyttö lisääntyy lukion opetuksessa.

 

Jatkotoimenpiteet

Koulukohtainen omaehtoinen some-koulutus jatkuu.

Edellinen 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä