Varhaiskasvatus ja esiopetus Torniossa

 

Varhaiskasvatuspalvelut tukevat lasten kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia yhdessä vanhempien kanssa.

Palveluitamme ovat varhaiskasvatus päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, vuorohoito Putaan vuoropäiväkodissa, esiopetus kouluilla, kerhotoiminta Perheiden talossa sekä taloudellinen tuki, yksityisen hoidon tuen kuntalisä.

Torniossa avataan 1.8.2017 alkaen Touhulan päiväkoti. Palveluseteli tarjoaa vaihtoehdon kunnalliselle päivähoidolle mahdollistamalla palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta kunnallisen päivähoidon hinnalla.

Päiväkodissa noudatetaan samaa varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä muita ohjeistuksia, jotka ovat käytössä kunnallisessa päivähoidossa. Toiminta on kaupungin valvomaa.

Palveluseteli voidaan myöntää kaikille päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille vanhempainrahakauden päätyttyä. Palveluseteli ei koske kunnallisessa päivähoidossa olevia lapsia. Lapsesta ei voi saada samanaikaisesti Kelan maksamaa yksityisen hoidon tukea tai kotihoidontukea.

Palveluseteli myönnetään aina lapsen nimellä. Lapsella voi olla voimassa vain yksi palveluseteli kerrallaan.

Hakeminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Äkillisessä hoidon tarpeessa hakemus tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen päivähoidon alkamisajankohtaa.

 

Yksityiseen päiväkotiin haetaan palvelusetelin kautta. Asiakkaat täyttävät hakemuksen Touhulan päiväkotiin. Saatuaan tiedon varhaiskasvatuspaikan hyväksymisestä, vanhemmat täyttävät palvelusetelihakemuksen sähköisesti sekä toimittavat tuloselvityskaavakkeen liitteineen varhaiskasvatustoimistoon. Mikäli hoitomaksun saa periä korkeimman mukaan, tuloselvityskaavaketta ei tarvitse toimittaa.

 

Palvelusetelin arvon laskeminen

Miten palvelusetelin arvo lasketaan? Palvelusetelin arvo ja perheen omavastuuosuus lasketaan perheen tulojen mukaan samoilla kriteereillä kuin kunnallisessa päivähoidossa. Palvelusetelien omavastuu-säännöt noudattelevat kunnallisen toiminnan päätettyjä asiakasmaksuja ja palvelusetelin suuruus määräytyy lapsen palvelutarpeen mukaisesti.

 

 

 

Asiointi

Hoitopaikan selvittyä perhe tutustuu hoitopaikkaan ja tekee hoitosopimuksen päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen  alettua perhe ilmoittaa hoitojat etukäteen käytössä olevalla sähköisellä järjestelmällä.

 

Asiakasmaksut ja päivähoidon abc

Asiakasmaksuihin liittyviin tiedusteluihin vastaa päivähoidon päällikkö ja toimistosihteeri Leila Trög puhelin 050 597 1152.

 

 

Yhteystiedot

Riitta Keloneva

varhaiskasvatupäällikkö
puh. 040 7536231
etunimi.sukunimi@tornio.fi

Leila Trög

toimistosihteeri
p.050 5971152
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä