Ikäihmisten palvelut

 

Ikäihmisten palvelujen tarkoituksena on helpottaa ikäihmisten arkielämän sujumista, luoda edellytyksiä itsenäiselle selviytymiselle ja osallisuudelle sekä mahdollistaa tarvittava hoito ja hoiva. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita sekä hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään, itsenäistä suoriutumistaan ja osallisuuttaan sekä ehkäisevät ennalta muuta palveluntarvetta. Iäkkään henkilön hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa. Laitoshoitoa voidaan järjestää pääsääntöisesti vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet.

Palveluneuvonta ja palveluohjaus

Palveluneuvojat opastavat ja tarjoavat tietoa ikääntyvälle väestölle tarkoitetuista palveluista ja auttavat arjen sujumiseen liittyvissä kysymyksissä esim. turvallisuudesta ja kotihoidon palvelujen saannista.

Palveluneuvonnan henkilökunta tulee uuden asiakkaan luokse arviointikäynnille, jolloin kartoitetaan ihmisen sen hetkinen palveluiden tarve ja laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. Ikäihminen itse tai lähiomainen soittaa palveluneuvontaan ja pyytää henkilökuntaa tekemään palvelutarpeen arvioinnin.

Palvelutarpeen arviointipyynnön tullessa, asiakkaaseen otetaan yhteys kahden arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen selvitys suoritetaan 7 arkipäivän kuluessa.

Tervetuloa tutustumaan palveluihin, joita Tornion kaupunki tarjoaa ikääntyvälle väestölle.

 


 

Vanhus- ja hoitopalvelut

Tornion pääterveysasema

Sairaalakatu 1

95400 Tornio

Toimisto on avoinna ma-pe klo 8.00 – 11.30 ja 12.30 – 15.00. Toimistolle pääsee työterveysaseman sisäänkäynnistä.

 

 


 

IKÄEHYT-hanke

 


Ikätupa: Ikäihmisille tietoa, palveluja ja toimintaa

 


Keväällä 2011 käynnistyneen IKÄEHYT-hankkeen tavoitteena on lappilaisten ikäihmisten hyvinvoinnin, elämänlaadun ja elämänhallinnan tukeminen kehittämällä heille suunnattuja palvelumalleja ja työmenetelmiä. Hanke on tuottanut palveluneuvontaa tukevan kotisivuston IKÄTUPA .

 


 

 

"Ikääntyminen" Suomi.fi palvelussa

 

Kela

 

Yhdenvertaisuus.fi

Yhdenvertaisuus.fi -sivusto on tarkoitettu tieto- ja materiaalipankiksi yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille.

 

Suomi.fi

Kun tarvitset tietoa julkisista palveluista tai haluat hoitaa asioitasi verkossa, aloita Suomi.fistä! Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Portaalista löydät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista, lait sekä julkishallinnon uutiset myös viittomakielellä.

Sanastoa Suomi.fi -palvelusta

 
Takaisin sivulle:

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys


 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä