RAUMON KOULUN TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (TET)                        Koulumme 9. -luokkalaiset ovat tutustumassa työelämään syyslukukaudella 2016 ja 8. -luokkalaiset kevätlukukaudella 2017. Jokainen 7. -luokkalainen työskentelee päivän koulun keittiössä syksyllä 2016.

Oppilaat etsivät itse oman työelämään tutustumispaikkansa. Työpaikan on hyvä olla varmistettuna hyvissäajoin. Paikkaa etsittäessä tulisi ensisijaisesti ottaa huomioon oppilaan tulevat koulutus- ja urasuunnitelmat.

Työelämään tutustuminen on työsuunnitelman mukaista koulun ulkopuolista opetusta. Oppilaat eivät ole työsuhteessa työnantajaan eikä heille makseta palkkaa. Oppilaan tulee noudattaa yleisiä työturvallisuusohjeita ja nuorta työntekijää koskevia määräyksiä. TET-jakson aikana oppilailla on hyvä tilaisuus tutustua ammatteihin, työelämään ja työntekoon. Näin he saavat kokemusta ja tietoa tulevan ura- ja koulutusvalinnan pohjaksi.

Päivittäinen työaika on kuusi tuntia.  Tietyissä työpaikoissa pukeutumiseen on aiheellista kiinnittää huomiota.  Oppilaat ruokailevat kaupungin kouluilla, ellei työnantaja kustanna ateriaa työpaikalla.


edellinen

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä