Oikaisuvaatimus (vastalause) - pysäköintivirhemaksustaPysäköintivirhemaksun saaneella on oikeus esittää oikaisuvaatimus, joka voi koskea pysäköintivirhemaksukehotusta, maksumääräystä tai maksun korotusta. Oikaisuvaatimus on tehtävä ilmoitetun maksuajan eli 30 päivän kuluessa. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei jatka maksuaikaa vaan maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä,

  • joko sähköisessä muodossa tämä sivun alareunan lomakkeella tai
  • kirjallisesti Tornion kaupungintalolla valmiille vastalauselomakkeelle, lomakkeita kaupungintalon 1. kerroksen Kompassista tai tästä linkistä (doc) tai
  • tehdä vapaamuotoinen kirjallinen vastalause ja lähettää se postitse

Oikaisuvaatimus lähetetään pysäköinninvalvojalle osoitteella:

Tornion kaupungin pysäköinninvalvonta
Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO

Oikaisuvaatimukseen tulee olla asian numero, jota oikaisuvaatimus koskee. Asian numero löytyy maksukehotuksen ja maksumääräyksen oikeasta yläkulmasta. Oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, osoite, tilinumero, päiväys ja allekirjoitus. Lisäksi vapaamuotoinen selostus virheestä tai tapahtumien kulusta sekä perustelu maksun aiheettomuudesta. Oikaisuvaatimukseen voi myös laittaa liitteeksi todisteita, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä haluaa vedota.

Pysäköinninvalvoja tutkii ja käsittelee oikaisuvaatimuksen ja pyytää  tarvittaessa lisäselvityksiä esim. pysäköinnintarkastajalta. Oikaisuvaatimuksesta annetaan kirjallinen päätös, joka lähetetään asiakkaalle postitse.

Oikaisuvaatimus (vastalause) pysäköinninvalvojalle


Oikaisuvaatimuksen lähettäjän on täytettävä kaikki kentät, jotta voimme käsitellä vastalauseenne asianmukaisesti.

Pysäköintivirhemaksun asian nro:
Oikaisuvaatimuksen antaja:
Ajoneuvon rekisterinumero:
Ajoneuvon   Kuljettaja
  Omistaja
  Haltija
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Pankkiyhteys:
Puhelin:
Sähköpostiosoite:
Päivämäärä:
     
Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valituskirjat on viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuunottamatta, valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Lähettäjän vastuulla saadaan valitusasiakirjat myös lähettää maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille yllä mainittuna määräpäivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivä on selvitettävä tiedoksianto- tai saantitodistuksella. Oikaisuvaatimusta ei tutkita, jollei valituskirjaan ole liitetty edellä mainittua todistusta pysäköintivirheen johdosta vaaditun maksun suorittamisesta.

 

 

Tornion kaupungin pysäköinninvalvonta

Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO
Puh. 050-597 1342
S-posti: pysakoinninvalvonta(at)tornio.fi


Edellinen

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä