Näätsaaren koulu

Näätsaaren koulu on pieni ja turvallinen koulu, jossa sekä oppilailla että työntekijöillä on ilo työskennellä. Koulussa on esikoulu sekä vuosiluokat 1–3.

Meille tärkeää on osallisuus. Jokainen saa ja voi vaikuttaa yhteisiin asioihin. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemoiksi pyrimme valitsemaan muun muassa terveyttä, monilukutaitoa ja  kansainvälisyyttä edistäviä aiheita. Monivuotinen ystävyyskoulumme on Ruotsin Haaparannalla sijaitseva pieni Seittenkaaren kyläkoulu.

Kaveri-  ja tunnetaitojen harjoitteleminen, yhdessä tekeminen sekä liikkuminen näkyvät arjessamme. Haluamme, että jokainen tulee kouluun mielellään, löytää iloa oppimisesta ja säilyttää halun
elinikäiseen oppimiseen. Oppilaiden myönteistä asennetta oppimiseen ja koulutyöhön edistämme antamalla kiitosta sekä positiivista ja realistista palautetta.

Pidämme yhteydenottokynnyksen kodin ja koulun välillä matalana ja teemme yhteistyötä moneen suuntaan. Laadukkaalla ja monitahoisella yhteistyöllä tuemme oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilaidemme tuen seurannasta huolehtii osa-aikainen erityisopettaja ja terveyden edistämisen asiantuntijana toimii terveydenhoitaja.

Koulupolku meiltä jatkuu Kokkokankaan peruskouluun neljännelle luokalle.

Koulumme iltapäivätoimintaan voivat osallistua ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat. Iltapäiväkerhossa oppilailla on mahdollisuus viettää vapaa-aikaa, nauttia välipalaa ja osallistua ohjattuun, lapsilähtöiseen toimintaan heti koulupäivän jälkeen.

Sivun alkuun