Aluevaalit

Sote-uudistuksessa (HE 241/2020 vpLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä) Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö, muun muassa laki hyvinvointialueesta (611/2021) tuli voimaan 1.7.2021.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022.

Miten aluevaalit toimitetaan?

Lapin hyvinvointialueella aluevaaleissa valitaan 59 aluevaltuutettua.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa sitä, että puolue saa valittavaan toimielimeen, tässä tapauksessa aluevaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin se saa ääniä vaaleissa. Jos puolue saa noin 20 % vaaleissa annetuista äänistä, sen tulisi saada myös noin 20 % jaettavina olevista paikoista. Suhteellisuus toteutetaan aluevaaleissakin ns. d’Hondt’in menetelmällä, jota meillä käytetään jo eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.

Aluevaalien aikataulut

 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12.–18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12.–15.1.2022
 • aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Äänestyspaikat vaalipäivänä

Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.

 • 001 Suensaari Rajalla -kauppakeskus, Länsiranta 10, 95400 TORNIO
 • 002 Pudas, Putaan koulu, Hannulankatu 7, 95420 TORNIO
 • 003 Kokkokangas, Kokkokankaan koulu, Holmantie 21, 95450 TORNIO
 • 004 Kiviranta, Kivirannan koulu, Tapiolantie 8, 95410 TORNIO
 • 005 Raumo, Raumon koulu, Raumontie 100, 95420 TORNIO
 • 006 Kaakamo, Kaakamon koulu, Laivaniementie 079,94430 TORNIO
 • 007 Vojakkala, Vojakkalan nuorisoseuran talo, Oravaisensaarentie 16, 95500 TORNIO
 • 008 Arpela, Arpelan koulu, Arpelantie 200  95590 Tornio
 • 009 Karunki, Karungin koulu, Jokivarrentie 2369 95530 Tornio

Karanteenissa vaalipäivänä?

Vaalipäivänä sunnuntaina karanteenissa tai eristyksessä oleva äänestäjä voi äänestää varsinaisella äänestyspaikallaan siten, että hän soittaa vaalilautakunnan puheenjohtajalle saavuttuaan vaalihuoneiston ulkopuolelle. Vaalihuoneiston ulkopuolella on juliste, jossa on tarvittava puhelinnumero.

Puhelun jälkeen äänestäjä jää ulos odottamaan, kunnes vaalilautakunnan edustajat saapuvat ulos ottamaan äänestyksen vastaan. Vaaliavustajana toimiva henkilö toimittaa leimatun äänestyslipun vaalihuoneistossa olevaan äänestysuurnaan.

Näin toimitaan, koska karanteenissa tai eristyksessä oleva äänestäjä ei voi mennä sisälle äänestyshuoneistoon.

Ennen sunnuntain vaalipäivää ohjeita ja neuvoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Usein kysytyt kysymykset aluevaaleissa

Lähde: vaalit.fi (oikeusministeriö)

Sivun alkuun