Kuntavaalit

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Torniossa kaupunginvaltuustoon valitaan 43 jäsentä.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys on kotimaassa 26.5.–8.6. ja ulkomailla 2.–5.6. Torniossa ennakkoäänestyspaikka on Rajalla-kauppakeskuksen toisessa kerroksessa.

Torniossa voi äänestää ennakkoon myös äänestysteltassa, joka sijaitsee Victoriantorilla Rajalla-kauppakeskuksen takana. Teltassa voi äänestää ennakkoon viikonloppuisin ja kahtena viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä.

Lisäksi Torniossa kiertää äänestysbussi (kirjastoauto).

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa.

Näin äänestät turvallisesti korona-aikana

Vaalit järjestetään Oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien ohjeiden mukaisesti niin, että äänestäminen on turvallista kaikille.

  • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
  • Pidä ainakin kahden (2) metrin etäisyys muihin.
  • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
  • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.
Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla
  • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
  • Käytä käsihuuhdetta.
  • Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
  • Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
  • Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
  • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Toimi näin, jos olet karanteenissa tai sinulla on hengitystieoireita

Hengitystieoireisia ja karanteenissa olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Toimenpiteet riippuvat siitä, sairastutko ennakkoäänestysaikana vai vaalipäivänä.

Hengitystieoireita, karanteeni tai eristys ennakkoäänestyksen aikana

Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon.

Jos olet omaehtoisessa karanteenissa tai eristyksessä, odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät tai suosi ulkoäänestystä.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon. Voit tietyin edellytyksin ilmoittautua kotiäänestykseen 1.6.2021 klo 16 mennessä tai odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Hengitystieoireita, karanteeni tai eristys vaalipäivänä

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan.

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, voit ottaa etukäteen puhelimitse yhteyttä keskusvaalilautakunnan sihteeriin puh. 050 597 1342 ja kysy mahdollisuudesta äänestää ulkona.

Varsinaisena vaalipäivänä löydät vaalilautakunnan puheenjohtajan puhelinnumeron julisteesta vaalihuoneiston ulkopuolelta.  Soita julisteessa olevaan numeroon ja odota, että vaalilautakunnan jäsenet ottavat sinut vastaan ulkona. Saavu siis vaalihuoneiston ulkopuolelle, mutta ÄLÄ tule sisälle vaalihuoneistoon.

Muista ulkotilassakin pitää turvaväli muihin ja käyttää kasvomaskia.

Äänestäminen laitoksessa

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissaAvautuu uudessa välilehdessä (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Sivun alkuun