Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sosiaali- ja terveysjaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa kaupungin lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsentä. Lautakunnalla on tarpeen mukaan oikeus perustaa yksilön oikeussuojaa koskevia asioita varten jaosto.

Sosiaali- ja terveysjaostossa on viisi jäsentä, ja se käyttää yksilön oikeussuojaa koskevissa asioissa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvaltaa. Jaostoon kuuluu puheenjohtajana sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja sekä jäseninä kolme lautakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano 2021–2025

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
Harjuoja Karoliina (Kesk.) Toini Kärenlampi (Kesk.)
Juntura Sari (Kesk.) Auniola Vilho (Kesk.)
Knuuti Henna (SDP) Kanto Eija (SDP)
Kujansuu Antti (PS) Saukkoriipi Matti (PS)
Lummi Raija (Kok.)
varapuheenjohtaja
Juusola Nina (Kok.)
Peurasaari Piritta (PS) Mielonen Annika (PS)
Pirttimaa Pertti (Kesk.)
puheenjohtaja
Vaara Mikko (Kesk.)
Stoor Olavi (Vas.) Parkkila Olavi (Vas.)
Sunnari Eija (Kesk.) Mathlein Marika (Kesk.)
Tapio Juhani (SDP) Salmi Markku (SDP)
Ylikitti Tuomo (PS) Koskela Pekka (PS)
Sivun alkuun