Töitä tarjolla, tekijää kaivataan – Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveysalan resurssikeskus helpottamaan alueen hoitajapulaa

Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan hoitajapulaan, edistää työttömien, nuorten ja maahanmuuttajien työllistymistä sekä vahvistaa alan työnantajakuvaa. Hankkeella tavoitellaan myös oppilaitos-työnantaja -yhteistyön vahvistamista sekä rekrytointikäytäntöjen kehittämistä.

Hanketta toteutetaan viidessä eri työpaketissa. Hankkeen tuloksina tavoitellaan yhteisten hyvien käytäntöjen rakentamista sekä toimintamalleja mm. asiakasohjaukseen, epävakaiden työsuhteiden vakiinnuttamiseen, oppilaitos-työnantaja yhteistyöhön sekä rekrytointikäytäntöihin.

Alkuvaiheessa hanketta toteutetaan Länsi-Pohjan alueella, mutta myöhemmässä vaiheessa toimintamalleja kehitetään koko Lapin hyvinvointialuetta ajatellen.

Hanke toteutetaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin, Kemin, Tornion ja Lappian yhteishankkeena. Hanke on saanut ESR-rahoituksen ajalle 1.3.2022–31.10.2023.

Sivun alkuun