Tietosuoja

Palvelujen käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lainsäädännön vaatimalla tavalla. EU:n tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kaupungin toiminnassa 25.5.2018 lukien.

Asetuksen mukaisesti

  • ohjeistamme käsittelemään henkilötietoja lainmukaisesti ja läpinäkyvästi
  • minimoimme kerättävien henkilötietojen määrää ja painotamme virheettömyyttä
  • ohjeistamme informoimaan avoimesti ja selkeästi

Yksityishenkilöillä (rekisteröidyillä) on asetuksen mukaisesti oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin. Kuntalainen voi halutessaan esimerkiksi kysyä, mitä tietoja hänestä löytyy kaupungin rekistereistä.

Tietopyynnöt henkilötietojen käsittelystä sekä mm. korjaus- ja oikaisupyynnön voi toimittaa tietosuojavastaavalle osoitteeseen kirjaamo@tornio.fi.

Tietosuoja-asetuksen mukaisia informointikäytäntöjä päivitetään. Julkaisemme tässä henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet.

Keskushallintopalvelut

Hyvinvointipalvelut

Sivistyspalvelut

Tekniset palvelut

 

 

Sivun alkuun