Tietosuoja

Palvelujen käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Lisätietoja on henkilötietolain mukaisissa rekisteriselosteissa.

Selosteet

Tällä sivulla julkaistaan henkilötietolain (523/1999) mukaiset rekisteriselosteet ja julkisuuslain (621/1999) ja -asetuksen (1030/1999) mukaiset tietojärjestelmäselosteet. Selosteita päivitetään koko ajan.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan käsitellään jossakin henkilörekisterissä. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Saat lisätietoja esimerkiksi henkilötietolainsäädännöstä ja tarkastusoikeudesta tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Keskushallintopalvelut

Hyvinvointipalvelut

 

Sivun alkuun