Covid19 -tietoa asukkaille Torniossa ja Haaparannalla

(Päivitetty 19.10.2020)

Tältä sivulta löytyy infoa molempien maiden Covid19-ohjeistuksesta.  Tilanne voi muuttua nopeastikin, jos tartuntamäärät lisääntyvät tai vähenevät. Tilannetta seurataan ja päivitetään viikoittain. Alla oleva tieto pohjautuu molempien maiden terveysviranomaisten ja hallitusten ohjeistuksiin.

Covid19 -info för invånare i Torneå och Haparanda

(Uppdaterad 19. Oktober 2020)

På den här sidan finns information och instruktioner om Covid19 i Sverige och i Finland. Situationen och instruktioner kan ändra sig väldigt snabbt beroende på antalet smittor. Därför uppdateras sidan regelbundet. Informationen baserar sig på svensk och finsk myndighetsinformation.

Rajayhteisön määritelmä – Gränssamfund
 • Tornio: Rajayhteisöllä tarkoitetaan kaikkia rajakuntien asukkaita. Rajakuntia eli rajayhteisöjä ovat  Ruotsissa Haaparannan, Ylitornion, Pajalan ja Kiirunan kunnat ja Suomessa Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion, Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat. Paikallisella rajayhteisöllä tarkoitetaan luontaisia rajan eri puolilla sijaitsevia asiointialueita, joilla on päivittäistä tai viikoittaista liikennettä valtakunnan rajan yli. Pääsääntöisesti tämä liikenne on normaalia asiointia kaupoissa ja muissa palveluissa. Tällöin omaehtoista karanteenia ei tarvita. Tämä paikallisia rajayhteisöjä koskeva helpotus ei koske lomailua toisessa maassa, eikä sen varjolla ole sallittua matkustaa laajemmin toisen maan alueella. Rajan ylittäviltä henkilöiltä vaaditaan tavanomaiset matkustusasiakirjat ja heidän pitää pystyä todistamaan henkilöllisyytensä. Matkustajan pitää pystyä tarvittaessa osoittamaan, että hän asuu rajayhteisön alueella.
 • Haparanda: Med gränssamfund menas alla invånare i gränskommuner. I Sverige tillhör gränskommunerna Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna och i Finland Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari och Utsjoki.  Med lokala gränssamfund avses sådana naturliga serviceområden på olika sidor av gränsen där det förekommer daglig eller veckovis trafik över riksgränsen. När det gäller denna trafik är det i regel fråga om vanliga butiksbesök och anlitande av andra tjänster. Då behövs ingen frivillig karantän. Denna lättnad för lokala gränssamfund gäller inte semesterresor till ett annat land och den får inte användas som svepskäl för att resa vidare inom ett annat lands territorium. De som passerar gränsen behöver sedvanliga resedokument och de ska kunna styrka sin identitet. Resenärer måste vid behov kunna visa att de är bosatta inom gränssamfundet.
Työmatkustus Ruotsin ja Suomen välillä – Arbetsresor mellan Sverige och Finland
 • Tornio: Sallittua, ei omaehtoista karanteenisuositusta.
 • Haparanda: Tillåtet, utan frivillig karantän.

Lisäksi säännöllinen työmatkustus rajan yli päivittäin ja viikoittain on mahdollista ilman vapaaehtoista karanteenia riippumatta siitä missä kunnassa asuu. Mikäli kyseessä on epäsäännöllinen matkustaminen, voi 1.10 alkaen lyhentää suositeltua karanteeniaikaa kahdella testauksella.

Ytterligare info: regelbunden arbetspendling över gränsen dagligen och veckovis är möjligt utan frivillig karantän, oberoende i vilken kommun man bor i. Gäller det mera oregelbundna arbetsresor, f o m 1. oktober  kan man förkorta karantäntiden med två coronatester.

Tartunnat 3/2020 alkaen – Antalet fall fr.o.m. mars 2020
 • Tornio: 64
 • Haparanda: 18
Yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitus (9/2020) – Begränsning i folksamlingar (9/2020)
 • Tornio: 500. Yleinen suositus on, että yleisötilaisuuksia vältetään, jotta virus ei leviä. Tämän vuoksi mm. tapahtumia on peruttu. Yli 500 henkilön tilaisuuksia voidaan järjestää erityisjärjestelyin.  Tilannetta seurataan jatkuvasti ja mahdollisuuksien mukaan pyritään myös tapahtumia järjestämään normaalisti.
 • Haparanda: 50. Den allmänna rekommendationen är att man undviker folksamlingar för att undvika virusspridningen. Därför är många evenemang inställda. Situationen följs hela tiden och om det är möjligt ordnas olika evenemang. I Finland är det möjligt att ordna evenemang över 500 deltagare med speciella arrangemang, ute och så att trygghetsinstuktionerna följs (t.ex. sport).
Ohjeet ja päätökset – Instruktioner och beslut ges av
 • Tornio:
  • Hallitus ja eduskunta (regering och riksdag)
  • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (Institutet för hälsa och välfärd)
  • Aluehallintovirasto (Regionförvaltningsverket)
  • Länsi-pohjan sairaanhoitopiiri (Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt)
  • Paikallinen terveydenhuolto (regional och lokal sjukvård)
 • Haparanda:
  • Regering och riksdag (hallitus ja eduskunta)
  • Olika nationella myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten (kansalliset viranomaiset)
  • Smittskydd Norrbotten
  • Regional och lokal sjukvård (alueellinen ja paikallinen terveydenhuolto)
Näin rajaliikenteestä koronapandemian aikana päätetään Suomessa

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan maahantulon rajoituksia ja sisärajavalvontaa tarkastellaan viikoittain. Tarkastelun perusteena on koronaviruksen ilmaantuvuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee ja toimittaa Rajavartiolaitokselle viikoittain ajankohtaiset maakohtaiset tauti-ilmaantuvuustiedot. Rajavartiolaitos valmistelee näiden pohjalta valtioneuvostolle esityksen sisärajavalvonnasta ja maahantulon rajoituksista. Valtioneuvosto päättää linjauksistaan saman viikon aikana. Uuden päätöksen mukaiset toimenpiteet tulevat voimaan seuraavan viikon maanantaina.

Så här fattas besluten om gränstrafiken under coronapandemin i Finland

Regeringen har fattat ett principbeslut enligt vilket inresebegränsningarna och kontrollen vid de inre gränserna granskas varje vecka. Granskningen grundar sig på incidensen av coronaviruset. Institutet för hälsa och välfärd bereder och meddelar varje vecka de senaste incidenstalen för enskilda länder till Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet bereder utifrån dessa ett förslag för statsrådet om kontrollen vid de inre gränserna och inresebegränsningarna. Regeringen beslutar om sina riktlinjer under samma vecka. Läget som grundar sig på det nya beslutet träder i kraft följande måndag.

Hygienia ja tartunnan välttäminen – Hygien och att undvika smitta
 • Ohjeet ovat samat koskien hygieniaa ja tartunnan välttämistä.
  • Jää kotiin saadessasi covid-19 viittaavia oireita.
  • Pidä turvaväli.
  • Pese kädet usein, käytä käsidesiä.
  • Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat. Käytä esimerkiksi nenäliinaa tai hihaa. Älä yski tai aivasta kämmeneesi.
  • Älä koskettele silmiäsi, nenääsi tai suutasi.
 • Instruktionerna är samma gällande personlig hygien och att undvika smitta.
  • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom tydande på covid-19.
  • Håll avstånd.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Använd handsprit.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
Hoitokodit ja sairaalat – Vårdenheter
 • Suomessa vierailut sallittuja, turvaohjeet huomioiden ja kasvomaskia käyttäen. Ruotsissa vierailukielto hoivakoteihin ja sairaaloihin poistui 1.10.2020.
 • I Finland och Sverige är det tillåtet att besöka anhöriga i vårdhem och sjukhus då man följer instruktionerna. Se nedan.
 • Tornio:
  • Vierailuista on sovittava toimintayksikön kanssa. Vierailijoiden on oltava oireettomia ja heitä voi olla 1-2 kerrallaan.
  • Käytä kasvomaskia tai suu-nenäsuojusta. Jos niitä ei ole saatavilla, suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla. Huolehdi käsihygieniasta ennen ja jälkeen vierailun ja kun olet kosketellut esimerkiksi ovenkahvoja.
  • På besök till vårdenheter: använd munskydd och finns inte en sådan tillhanda, skydda munnen och näsan med en näsduk. Var noggrann med handhygien före och efter besöket när du har rört t ex vid handtag.
 • Haparanda:
  • Hoivayksiköiden vierailukielto loppui 1.10. Ohjeet: vieraile vain oireettomana, ilmoita vierailustasi etukäteen puhelimitse henkilökunnalle, tapaa omaisiasi yksityisissä tiloissa ja noudata hygieniasuosituksia. Jokaisella osastolla on lainattavissa visiiri. Sen käyttöä suositellaan vierailun aikana.
   • Besöksförbudet inom äldreomsorgen och vårdenheter upphävs den 1. oktober.
   • Kom bara om du är helt symtomfri, stanna hemma även om du enbart har milda symtom.
   • Kontakta enheten via telefon innan ditt besök. På så vis undviker folksamlingar (för många besök samtidigt). Det ger också möjlighet för personalen att informera om gällande rekommendationer och rutiner.
   • Besök din närstående i lägenheten/rummet, inte i gemensamma utrymmen så som dagrum eller matsal.
   • Var noga med din handhygien.
   • Håll 2 meters avstånd till andra.
   • Varje avdelning har visir att låna ut till besökare. Vi rekommenderar att alla besökare har på sig det under hela besöket.
Yli 70-vuotiaat ja riskiryhmät – Över 70 år gamla och riskgrupper
 • Ohjeet ovat samat.
  • Vältä kättelyä halaamista tai muita ylimääräisiä lähikontakteja.
  • Tapaa muita mieluusti ulkona.
 • Samma instruktioner
  • Begränsa kontakter.
  • Håll fysiskt avstånd.
  • Träffas gärna utomhus.
Ravintolat – Restauranger
 • Ohjeet ovat samat.
  • Kaikille asiakkaille pitää olla istumapaikka, turvavälit, siisteys, käsidesi tarjolla.
 • Samma instruktioner
  • sittplats för alla, möjlighet att hålla avstånd, hand des, bra hygien
Joukkoliikenne – Lokaltrafik
 • Joukkoliikenteessä pitää molemmissa maissa huomioida turvavälit, Ruotsissa lisäksi suositellaan välttämään matkustamista julkisilla liikennevälineillä jos se mahdollista. Suomessa suositellaan lisäksi kasvomaskin käyttöä.
 • I båda länder ska man följa säkerhetsinstruktionerna. I Finland rekommenderas också munskydd. I Sverige finns starkare rekommendation att undvika lokaltrafik.
Matkustaminen – Resor
 • Tornio
  • Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.
  • Rajat ylittävää matkustamista ulkomaille ei lainkaan suositella. Välttämätön lomamatka suositellaan suunnattavaksi Lappiin myös Etelä-Suomen sijaan. Lapin matkoilla huomioitava yökerhoihin liittyvä tartuntariski.
  • Regeringen rekommenderar att undvika onödiga resor. Detta gäller inte länder där begränsningen upphävts.
  • I fall det är nödvändigt att resa på semesterveckan, rekommenderas Lapland i stället för södra Finland. På semestern ska man iakta smittorisken som är förknippad till nattklubbar.
 • Haparanda
  • Ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista muihin maihin. 21.9,2020 poistuu kehotus koskien ei välttämättömiä matkoja Suomeen ja Slovakiaan.
  • Det är Utrikesdepartementet (UD) som avråder från resor till andra länder.  Från och med den 21 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.
Maskin käyttö – Munskydd
 • Suomessa maskin käyttöä suositellaan mm. joukkoliikenteessä, yleisötilaisuuksissa ja kun turvavälien pitämien on mahdotonta. Ruotsissa ei ole erityistä ohjeistusta kasvomaskin käyttöön liittyen.
 • I Sverige finns ingen speciell rekommendation för att använda munskydd, medan Finland har (lokaltrafik, folksamlingar, då man inte kan hålla avstånd).
Etätyöt – Distansjobb
 • Suositellaan molemmissa maissa, työnantaja ohjeistaa.
 • Rekommenderas i båda länder, arbetsgivaren ger instruktioner.
Koulut – Skolor
 • Sama ohjeistus. Koulut toimivat normaalisti, turvaohjeita noudattaen. Tarvittaessa valmius etäopetukseen.
 • Samma instruktioner. Skolorna fungerar normalt. Instruktionerna följs noggrant. Vid behov distansundervisning.
Testaus – Testning
 • Molemmissa kaupungeissa testataan oireiset. Haaparannalla pääsee myös vasta-ainetestiin.
 • I Torneå och Haparanda testas alla som har symtom. I Haparanda finns också möjlighet till antikroppstest.
 • Tornio
  • Oireiset testataan.
  • Alla som har symtom testas.
 • Haparanda
  • Kaikki oireiset ja altistuneet testataan, samoin sairaalaan tulijat. Vasta-ainetestiin pääsee kahden viikon kuluttua oireiden loppumisesta. Haaparannan kaupungin hoitoalan työntekijät ja kriisinhallinnan kannalta tärkeät testataan.
  • Antikroppstest efter två veckor symtomen är över. Haparanda testar all personal inom hälso- och sjukvård (sereologitest) samt krisledning (tjänstepersoner och kommunstyrelsen).
Näytteenotto – Provtagning
 • Tornio
  • Terveysneuvonta- ja näytteenottopiste rajalla, ajanvaraus Oma Mehiläinen Digiklinikka, osoite: Green line, Pakkahuoneenkatu 1.
  • Rajan testauspiste on avoinna myös lauantaisin, jolloin testataan vain matkustajat. Torniolaiset testataan arkipäivisin.
  • Coronainfo och provtagning vid gränsen, Green line, Pakkahuoneenkatu 1. (tidsbeställning via OmaMehiläinen Digiklinikka)
  • Coronainfo och provtagning är nu öppet också på lördagar, då testas bara resenärer. Torniobor testas under vardagar.
 • Haparanda
  • Haaparannan testauspaikka on terveyskeskuksessa keskiviikkoisin klo 13-15 Ruotsin aikaa (drop in).
  • I Haparanda sker provtagning på Hälsocentralen onsdagar mellan kl. 13-15 (drop-in).
Koronasovellus – Corona-app
 • Suomessa
  • Suomessa on käytössä Koronavilkku-sovellus.
  • I Finland finns Coronablinkern.
 • Ruotsissa
  • Ruotsissa ei vielä saatavilla sovellusta.
  • I Sverige ingen app ännu.

 

Sivun alkuun