Toimintaohjeita kouluihin ja varhaiskasvatukseen koronaepidemian aikana

Kouluissa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen antamia ohjeistuksia kouluille ja varhaiskasvatukselle koronaepidemian aikana.

 • Kouluun ei saa tulla oireisena. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla muun muassa yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen tulee herkästi hakeutua koronatestiin. Jos oireet johtuvat allergiasta, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
 • Jos lapsi sairastuu päivän aikana, häntä ei lähetetä kouluterveydenhoitajalle, vaan hänet siirretään erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa.
 • Oppilaan tulee hakea aina lupa poissaoloon.
 • Sairastuneelle tai lääkärin lausunnolla riskiryhmään kuuluvalle voidaan tehdä erityiset opetusjärjestelyt päätös. Samoin voidaan toimia, jos lapsi on poissa koulusta perheenjäsenensä terveydentilan vuoksi.
 • Kouluissa vältetään tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja oppilaita ohjeistetaan turvaväleihin.
 • Isoja yhteiskokoontumisia vältetään. Koulujen väliset yleisurheilukisat on peruttu.
 • Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään oppituntien aikana. Välitunnilta siirrytään sisätiloihin opettajan johdolla. Valinnaisaineet voidaan ohje pitää normaalisti. Yläkouluissa panostetaan väljyyteen ja hygieniaan sekä pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan.
 • Kouluruokailu järjestetään väljemmin. Ruokalassa käydään porrastetusti ja osa luokista ruokailee omissa luokissa.
 • Muiden kuin lasten ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään.
 • Noudatamme kouluissa ja varhaiskasvatuksessa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina kouluun tullessa ja ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tultaessa, aina aivastamisen ja yskimisen jälkeen sekä silloin, kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Lapset käyttävät käsidesiä aina aikuisen valvonnassa. Aivastaessa ja yskittäessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti roskiin. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askarteluvälineiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan säännöllisesti.

Poikkeavat opetusjärjestelyt mahdollisia

Kaupunki seuraa koronaepidemian kehittymistä ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla. Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (521/2020) on tullut voimaan 1. elokuuta alkaen ja on voimassa vuoden loppuun asti. Tämä mahdollistaa siirtymisen poikkeaviin opetusjärjestelyihin, mikäli koronatilanne alueella sitä vaatii. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen.

Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla. Kaupungin tulee hyödyntää omaa lääketieteellistä ja tartuntatautien torjumiseen liittyvää osaamistaan tartuntatautilain 9 §:ssä määritellyn tehtävänsä mukaisesti ja toimia poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen arvioinnissa yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Tartunnan saaneet vähintään kahden viikon karanteeniin

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan jollakin koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista. Altistuneet jäljitetään ja tartuntatautilääkäri voi asettaa heidät tartuntatautilain nojalla karanteeniin yleensä 14 vuorokaudeksi.

Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta yleensä vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Sivun alkuun