Yleiset linjaukset peruskoulujen avaamisesta Torniossa 14.5. alkaen

Päivitetty 11.5.2020 klo 12.30

Hyvä kotiväki,

peruskoulut valmistautuvat avaamaan ovensa torstaina 14.5.2020. Alle olemme koonneet kaupungin koulujen yleisiä linjauksia. Koulut tarkentavat koulukohtaisia ohjeistuksia omissa tiedotteissaan. Huoltajien tulee seurata ohjeistusta Wilman kautta.

Koulujen toiminta suunnitellaan saatujen turvallisuusohjeiden mukaisesti. Alakouluille ja yläkouluille on tullut ohjeistusta opetushallitukselta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tornion alakoulujen yhteiset linjaukset

 • Oppilaan koulupäivät ovat pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaiset.
 • Opetusryhmiä jaetaan väljemmin tarpeen mukaan. Luokanopettaja opettaa pääsääntöisesti oman luokkansa. Huomioitavaa on, ettei 10 hengen kokoontumisrajoite koske kouluja (OPH).
 • Välitunnit vietetään oman luokan kesken opettajan valvonnassa.
 • Ruokailu järjestetään porrastetusti niin, että yksi oppilasryhmä ruokailee tilassa kerrallaan.

Tornion yläkoulujen yhteiset linjaukset

 • Oppilaan koulupäivät ovat pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaiset. Oppitunneilla huomioidaan opetusryhmissä väljyys. Opetusryhmiä jaetaan väljemmin tarpeen mukaan.
 • Ruokailu toteutetaan porrastetusti.
 • Oppilaat viettävät välitunnit omissa ryhmissään luokassa tai ulkona.

Koulukuljetukset

 • Kuljetukset palaavat normaaleihin aikatauluihin 14.5. 2020 alkaen.
 • Seuratkaa myös kuljetusten osalta Wilma -tiedotteita.

Huomio oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen

Sekä ala- että yläkoulujen toiminnassa keskitytään lukuvuoden viimeisinä kouluviikkoina oppilaan hyvinvoinnin tukemiseen. Oppilaille annetaan mahdollisuus keskustella poikkeustilanteesta. Koulun oppilashuolto, muun muassa kuraattori ja terveydenhoitaja, on tarvittaessa oppilaan tukena.

 • Oppilaat ja henkilökunta on ohjeistettu tehokkaaseen käsi- ja yskimishygieniaan (OKM:n ja THL:n ohje).
 • Oppilaat eivät käytä oppitunneilla yhteisiä välineitä kuten saksia, kannettavia tietokoneita, kyniä jne.
 • Kouluun ei saa tulla sairaana. Oppilaan sairastuessa kesken päivän hänet eristetään tarvittaessa omaan tilaansa odottamaan kotiin pääsyä.
 • Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään ohjeistamalla huoltajia sekä ulkopuolisia toimijoita koulun omissa tiedotteissa.

Valtakunnallinen ohjeistus

 

Lisätietoa koulujen omissa tiedotteissa.

 

TORNION KAUPUNKI

Ilkka Halmkrona, sivistystoimenjohtaja
Puh. + 358 50 591 5142 tai ilkka.halmkrona@tornio.fi

Hanna Tikka, rehtori, Kivirannan koulu
Puh. +358 40 754 2344 tai hanna.tikka@tornio.fi

Sivun alkuun