19.3.2021 – 23.5.2021 TAKAISIN TORNIOON Jenni Yppärilä

PAIKAN HENKI

Aineen taidemuseo juhlii näyttelyohjelmansa kautta 400 vuotta täyttävää Tornion kaupunkia. Jenni Yppärilän näyttely TAKAISIN TORNIOON kääntää katseen kaupungin sisimpään tuttujen rakennusten kautta.

Jenni Yppärilä (s.1980, Oulainen, asuu ja työskentelee Helsingissä) valmistui kuvataiteilijaksi Aalto yliopistosta vuonna 2010. Ensimmäisen kuvataiteilijan tutkintonsa hän suoritti kuitenkin Torniossa opiskellessaan Lapin AMK:ssa vuosina 2001–2005. Nyt, yli 15 vuotta myöhemmin, Yppärilä palaa opiskelukaupunkiinsa. Siitä myös näyttelyn nimi.

Taiteilija on vuodesta 2012 dokumentoinut havaintojaan rakennetusta ympäristöstä Suomessa ja ulkomailla. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti yhteisölleen merkitykselliset rakennukset. Rakennukset, jotka eivät aina edusta kaupunkiarkkitehtuurin helmiä tai ole historiallisesti merkittäviä, mutta sijaitsevat päivittäisen kulkureittimme varrella tai jotka muuten ovat arkeemme sidottuja ja siksi tärkeitä.

Jenni Yppärilä kuvaa rakennuksia yhdistäen maalausta ja kuvanveistoa. Tärkeää ovat taiteilijan ja rakennuksen kohtaamisesta syntyvät vaikutelmat. Taiteilija vierailee paikan päällä ja valokuvaa rakennukset. Kun työt alkavat myöhemmin työhuoneella syntyä, niihin kietoutuu lisäksi taiteilijan mielivalta ja omat muistot paikasta.

Jenni Yppärilälle rakennukset ovat genius loci, paikan henki. Hänen kolmiulotteiset maalauksensa ovatkin eräänlaisia paikan muotokuvia. Lähtökohta on ensisijaisesti sosiologinen. Rakennukset ilmentävät taiteilijalle paikan ja siellä elävän yhteisön menneisyyttä ja nykyisyyttä, yhteiskunnan arvoja ja muutosta sekä yksilön sosiaalista ympäristöä. Ne ovat yhteisönsä historian ja arjen paikkoja, joissa on valtava määrä merkityksiä. Kun rakennukset irrotetaan kaupunkiympäristöstä ja ne saavat taiteilijan työn kautta taideteosten muodon, niitä voi tarkastella sekä yhteiskunnan että siellä asuvan ihmisen kuvajaisina.

Yppärilän teoksissa ränsistyneet ja hylätyt rakennukset kertovat yhteiskunnasta, jonka rakennemuutos on jättänyt ne tyhjilleen. Koronan jälkeinen aika tuo tarkasteluun uuden näkökulman. Uusimmissa teoksissa talojen tummat tyhjät ikkunat ja suljetut ovet kertovat koronan jälkeisestä ajasta.

Näyttelyssä nähdään taiteilijan varhaisempaa tuotantoa sekä viimeaikaisia teoksia, joista osa on torniolaisille varsin tuttuja rakennuksia. Teoskohteiden valinnassa Yppärilä on saanut apua paikalliselta yleisöltä, kun keväällä 2019 torniolaisilta kerättiin ehdotuksia teosten aiheiksi. Näyttelyssä nähdään neljä toteutunutta ehdotusta.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Lisätietoja
Virpi Kanniainen, amanuenssi, Aineen taidemuseo
virpi.kanniainen@tornio.fi 050 597 1197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivun alkuun