Unta ja aikaa

Uusia hankintoja Aineen taidemuseon kokoelmasta

30.11.2021–30.1.2022

Aineen taidemuseon uusi vaihtuva näyttely Unta ja aikaa esittelee kokoelman uusimpia hankintoja. Viime vuosien aikana karttuneista teoksista nousee esille kaksi toisiaan risteävää polkua, jota myös näyttelyn nimi kuvaa. Teosten maailmoissa liikutaan sekä unien utooppisessa ulottuvuudessa että tiukasti tässä ajassa yhteiskunnan kipupisteitä kommentoiden.

Uni ei ole poissaoloa, vaan toisenlaista läsnäoloa. Toisin katsominen, oleminen ja kokeminen on myös se, mikä kutsuu ihmistä taiteen äärelle. Näyttelykävijän ottaa vastaan Jouko Alapartasen Herääminen. Käsin piirretty animaatio luuppaa kasvoja, jotka näyttävät nukkuvan, mutta hajoavat ja rakentuvat uudelleen kerta toisensa jälkeen. Videoteos muistuttaa yhtä aikaa kuolevaisuudesta ja kuolemattomuudesta. Tiedostamattoman äärellä olevat hahmot sekä unille tunnusomaista surrealismia huokuvat maisemat ja tilat esiintyvät useissa muissakin näyttelyn teoksissa.

Unesta liu’utaan jälleen arkeen ja ajan rattaisiin. Ihminen taiteen aiheena on ajaton, mutta sen esittämisen tavat kertovat omaa tarinaansa vallitsevista olosuhteista. Aurora Reinhardin pronssiveistokseksi patinoitunut barbi-nukke, Pauliina Turakka Purhosen tekstiilistä muovailtu muhkurainen pötköttelijä ja Illusia Juvanin videolla kiviä suustaan sylkevä queer-keho kuljettavat ajatuksia kohti ihmisruumiin erilaisia määrittelytapoja – rajoja ja niiden purkamisia.

Yhteiskunnallinen taide on vahvasti sidoksissa välineeseen. Työmenetelmien valinta ja materiaalin olomuotojen ymmärtäminen ovat osa sekä taiteellista tutkimustyötä että teoksen tulkintaa. Materiaalin hienovarainen ilmaisuvoima tulee esiin erityisesti Sasha Huberin muotokuvasarjassa Shooting Stars. Poliittisen aktivisminsa vuoksi murhattujen ihmisten kuvat muodostuvat niittipyssyllä ammutuista niiteistä. Hopeista valoa aaltoilevan pinnan kauneus tuntuu vaativan hiljentymistä rujon aiheen äärelle.

Huberin teosten lisäksi taiteen globaalit aiheet tulevat lähelle myös esimerkiksi Dzamil Kamangerin maalatuissa kurdihuiveissa sekä Jaanus Samman Hair Sucks -teoksessa, johon on tallennettu Tornion ja Haaparannan välisen rautatiesillan kantaaottavia seinäpiirroksia ja -tekstejä.

Aineen taidemuseon kokoelmat taipuvat moneen. Dekkaritarinan pyörteisiin vievä Ennen yötä Tornio Noir ja kokoelman historiaa valottava Keräilijän Tornio sekä Tornion vastaremontoidussa kaupungintalossa esillä oleva Ajan ja kulttuurin kerroksia saavat nyt rinnalleen nykytaiteen eri muotoja valottavan näyttelyn. Toivomme, että yleisölle voi muodostua elävä suhde myös kokoelman tuoreimpiin tulokkaisiin, jotka täydentävät olemassa olevaa kokonaisuutta ja vievät museon tarinaa uusille urille.

Teoshankinnoista vastaa museon henkilökunnasta koottu kokoelmatoimikunta, jonka työtä ohjaa museon kokoelmapoliittinen ohjelma. Pääasiassa kokoelmat karttuvat näyttelyistä ja taiteilijoiden työhuoneilta tehtyjen hankintojen sekä saatujen lahjoitusten kautta. Unta ja aikaa -näyttelyyn on valittu hankintoja viimeisen kymmenen vuoden ajalta ja mukana on myös teoksia, jotka eivät ole vielä koskaan aikaisemmin olleet Aineen taidemuseossa esillä. Yhden rajatun teeman sijaan näyttely avaa mahdollisuuden tutkia tässä ajassa tehtyjen teosten välille muodostuvia kytköksiä ja kudelmia. Esillä on sekä hiljaisen hienovaraisia että ensikatsomalta iskuvoimaisia teoksia. Yhtä lailla niissä on taiteen tenhoa – unta ja aikaa.

Unta ja aikaa on esillä Aineen taidemuseossa 30.11.2021–30.1.2022.

 

Dröm och tid
Nya anskaffningar i Aines konstmuseums samlingar

30.11.2021–30.1.2022

Aines konstmuseums nya tillfälliga utställning Dröm och tid presenterar de nyaste anskaffningarna i samlingen. Av de verk som tillkommit under de senaste åren framträder två stigar som korsar varandra, vilket även utställningens namn beskriver. I verkens världar rör vi oss både i drömmarnas utopiska dimension och strikt i vår tid med kommentarer om samhällets smärtpunkter.

Drömmen är inte bortavaro utan en annan sorts närvaro. Det som också bjuder in människor till konst är att se på varandra, vara tillsammans och uppleva. Utställningsbesökaren tas emot av Jouko Alarpartanens Herääminen. Den för hand ritade animationen loopar ansikten som tycks sova, men de går sönder och byggs på nytt gång på gång. Videoinstallationen påminner samtidigt om dödligheten och odödligheten. Gestalterna som befinner sig vid det omedvetna samt landskapen och rummen som utstrålar surrealism karaktäristisk för drömmar, förekommer i flera andra av utställningens verk.

Från drömmen glider vi åter till vardagen och tidens hjul. Människan är tidlös som ämne i konsten, men presentationssättet berättar sin egen historia om rådande förhållanden. Aurora Reinhards barbiedocka som patinerats till en bronsskulptur, Pauliina Turakka Purhonens knöliga liggande figur formad av textilier och Illusia Juvanis queer kropp som spottar stenar i en video för tankarna till olika definitionssätt av människokroppen – gränser och upplösning av dessa.

Samhällelig konst är starkt knuten till redskap. Förståelsen av val av arbetsmetod och materialets tillstånd är en del av både det konstnärliga forskningsarbetet och tolkningen av verket. Materialets finkänsliga uttryckskraft kommer i synnerhet fram i Sasha Hubers porträttserie Shooting Stars. Bilderna på människor som mördats på grund av sin politiska aktivism formas av häftklamrar skjutna från en häftpistol. Skönheten i ytan som böljar av silvrigt ljus förefaller kräva stilla reflektion vid det obehagliga ämnet.

Förutom i Hubers verk kommer även globala ämnen inom konsten nära som till exempel i Dzamil Kamangers målade kurdiska sjalar och Jaanus Sammas verk Hair Sucks med ställningstagande väggmålningar och -texter från järnvägsbron mellan Torneå och Haparanda.

Aines konstmuseums samlingar tar många former. Vid sidan av Före natten Torneå Noir som för oss in i deckarhistoriens virvlar och Samlarens Torneå som belyser samlingens historia och Torneå stads nyrenoverade stadshus med Ajan ja kulttuurin kerroksia kommer nu en utställning som belyser samtidskonstens olika former. Vi hoppas att publiken kan skapa en levande relation även med samlingens nyaste verk som kompletterar den nuvarande helheten och för museets historia in i nya banor.

Samlingskommissionen som består av museets personal ansvara för anskaffning av verk, och arbetet styrs av museets samlingspolitiska program. I huvudsak utökas samlingarna av utställningar och via anskaffningar gjorda i konstnärernas arbetsrum samt via erhållna donationer. Till utställningen Dröm och tid har anskaffningar från de senaste tio åren valts och med finns även verk som ännu aldrig tidigare har varit framme på Aines konstmuseum. I stället för ett begränsat tema öppnar utställningen möjligheten att undersöka samband och väv som bildas mellan verk från vår tid. Framme finns både verk som är stilla diskreta och slagkraftiga vid första anblicken. På samma sätt finns konstens kraft i dem – dröm och tid.

 

 

Sivun alkuun