Revontulten Maa / Norrskenets Land – Yhteenkietoutuneita tarinoita kuulumisesta / sammantvinnade berättelser om att höra till
17.9.–14.11.2021

Eija Mäkivuoti & kanssakertojat

Revontulten Maa / Norrskenets Land on tarinankerrontaan perustuva osallistava taidenäyttely kulttuurienvälisyydestä ja kuulumisen kokemuksista. Yhdessä taiteilija Eija Mäkivuotin kanssakertojina on toiminut suomensukuisia siirtolaisia Pohjois-Ruotsista sekä tornionjokilaaksolaisia rajan molemmin puolin. Näyttely on taiteellinen, dokumentaarinen ja kokeellinen tutkimusmatka “suomalaisuuteen”, “ruotsalaisuuteen” ja johonkin siltä väliltä.

Näyttely koostuu valokuvista, videoista ja erilaisista installaatioista, joissa piirtyvät esiin eri sukupolvien kokemukset interkulttuurisuudesta ja monikielisyydestä, rajoja ylittävästä elämästä. Kukin kertoja on työskennellyt yhdessä Mäkivuotin kanssa etsien itselleen sopivan aiheen ja sen toteutusmuodon. Prosessissa taiteilija on luonut tilaa tarinankerronnalle, jonka kautta jokainen osallistuja on muuntanut kokemuksiaan taiteen keinoin välitettäväksi. Yhdessä tekemistä ovat määrittäneet ennen kaikkea dialoginen ote ja osallistujien opastaminen omaehtoiseen tutkimiseen ja työskentelyyn.

Revontulten Maa / Norrskenets Land on work-of-art-in-progress, siis edelleen muotoutuva prosessi, joka näkyy myös teosten moniulotteisuutena ja ennalta määrittämättömyytenä. Aineen taidemuseon näyttely on ensimmäinen osa pitkäkestoista hanketta, joka alkaa Suomen ja Ruotsin rajalta ja jatkuu myöhemmin Luulajassa, Kiirunassa ja Helsingissä. Hankkeen toinen osa tullaan näkemään Haaparannan Studio Jalassa 27.10.–24.11.2021.

Eija Mäkivuoti (s.1972) on Tornionjokilaaksossa syntynyt valokuvataiteilija, kuvataiteilija ja taiteilija-tutkija. Revontulten Maa / Norrskenets Land –hankkeen lähtökohtana on taiteilijan kiinnostus siihen, kuinka yhdessä voidaan kertoa tarinoita monimutkaisista asioista ja kuinka sen voi tehdä ilman ennalta annettuja kategorioita ihmisille tai ilmiöille. Tässä näyttelyn ensimmäisessä osassa Mäkivuotin kanssakertojina ovat toimineet hänen lähipiirinsä ihmiset: Taina Mäkivuoti, Tapani Mäkivuoti, Pirkko Sihvonen, Mikko Mäkivuoti, Anne Mäkivuoti, Jarno Kotavuopio, Ida-Emilia Mäkivuoti, Emma-Sofia Mäkivuoti ja Leena Appelqvist.

Revontulten Maa / Norrskenets Land avataan torstaina 16.9. klo 17–19 ja sen avaa TaT, dosentti Mari Mäkiranta. Näyttelyllä on avoimet ovet avajaispäivänä 16.9. klo 12–19.

 

Lisätietoja:

Eija Mäkivuoti
http://www.eijamakivuoti.net/

Anu Pasanen, museoassistentti
+358 50 5971189
anu.pasanen@tornio.fi

 

Revontulten Maa / Norrskenets Land – Yhteenkietoutuneita tarinoita kuulumisesta / Sammantvinnade berättelser om att höra till

17.9.–14.11.2021

Eija Mäkivuoti & samberättare

Revontulten Maa / Norrskenets Land är en berättelsebaserad och inkluderande utställning om interkulturalism och erfarenheter om tillhörighet. Konstnären Eija Mäkivuoti har agerat tillsammans med samberättare bestående av finsk besläktade invandrare från norra Sverige och tornedalsbor från bägge sidorna av gränsen. Utställningen är en konstnärlig, dokumentarisk och experimentell forskningsresa till ”finskheten”, ”svenskheten” och någonting mittemellan.

Utställningen består av fotografier, videoklipp och olika installationer där olika generationers erfarenheter av interkulturalism, tvärspråklighet och ett gränsöverskridande liv gestaltas. Varje samberättare har arbetat tillsammans med Mäkivuoti och sökt efter en passande ämne och utföringsform. Under processen har konstnären skapat utrymme för historieberättandet, genom vilken samberättarna har kunnat gestalta sina erfarenheter med en kreativ form. Det gemensamma arbetet har framförallt definierats av dialogiska sammankomster och guidningen av medverkarna till att självmant studera sina erfarenheter och arbeta på ett skapande sätt.

Revontulten Maa / Norrskenets Land är en work-of-art-in-progress, en process som fortfarande tar form och syns bl.a. i verkens mångdimensionalitet och oförutsägbarhet. Aines konstmuseums utställning är första delen av en långvarig projekt, som börjar vid Finlands och Sveriges gräns och fortsätter senare i Luleå, Kiruna och Helsingfors. Den andra delen av utställningen kan ses i Studio Jala, Haparanda den 27.10.–24.11.2021.

Eija Mäkivuoti (f. 1972) är en fotokonstnär, bildkonstnär och konstforskare född i Tornedalen. Startpunkten för Revontulten Maa / Norrskenets Land projektet är konstnärens intresse i hur man kan tillsammans berätta historier om de mest komplicerade saker och hur detta kan utföras utan med i förväg givna kategorier till människor eller fenomen. I första delen av projektet har människor från Mäkivuotis personliga krets agerat som samberättare: Taina Mäkivuoti, Tapani Mäkivuoti, Pirkko Sihvonen, Mikko Mäkivuoti, Anne Mäkivuoti, Jarno Kotavuopio, Ida-Emilia Mäkivuoti, Emma-Sofia Mäkivuoti och Leena Appelqvist.

Revontulten Maa / Norrskenets Land öppnas på torsdag den 16.9. kl. 17–19 och den öppnas av docent och konstdoktor Mari Mäkiranta. Utställningen har öppna dörrar på vernissagedagen 16.9. kl. 12–19.

 

Mer information:

Eija Mäkivuoti
http://www.eijamakivuoti.net/

Anu Pasanen, museoassistentti
+358 50 5971189, anu.pasanen@tornio.fi

 

Sivun alkuun