Tapahtumien järjestäminen

Onnistuneen yleisötapahtuman järjestäminen vaatii yleensä useamman kuukauden ennakkosuunnittelun ja tuotannon riippuen tapahtuman laajuudesta. Tapahtuman tuottaminen jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:

 1. tapahtumaa edeltävä suunnittelu ja tuotanto
 2. tapahtuma-aikainen toiminta
 3. tapahtuman jälkityöt.

Kokoontumislaissa (530/1999) yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia.

Tapahtuman järjestämistä voi ajatella projektina. Tapahtuman toteutus koostuu erilaisista osa-alueista, jotka on hyvä käydä järjestelmällisesti läpi:

 1. tapahtumakonseptin suunnittelu
 2. budjetointi
 3. tapahtumatilojen ja esiintyjien varaaminen
 4. tekniikan varaaminen
 5. luvat ja ilmoitukset
 6. markkinointi ja tiedotus
 7. turvallisuusasiat, järjestyksenvalvonta
 8. itse tapahtuma
 9. raportointi ja jälkiarviointi.
Sivun alkuun