Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen tarkoituksena on helpottaa ikäihmisten arkielämän sujumista, luoda edellytyksiä itsenäiselle selviytymiselle ja osallisuudelle sekä mahdollistaa tarvittava hoito ja hoiva. Palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat ikäihmisen hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät ennalta muuta palveluntarvetta.

Tornion seniorineuvonnan kautta saa tietoa yksityisten sekä kuntien tuki- ja hoivapalveluista. Tarvittaessa asiakas ohjataan asuinkunnan asiakasohjaukseen/palveluntarpeen arviointiin, jolloin palveluneuvoja voi tulla esim. kotiin kertomaan palveluista ja niiden kriteereistä  sekä tarvittaessa päättää kaupungin palvelun piiriin pääsemisestä. Lisäksi neuvontakäynnillä voidaan yhteistyössä asiakkaan ja/tai tämän läheisen kanssa aktivoida myös yksityisten ja järjestöjen sekä seurakuntien palveluja. Palvelutarpeen arviointipyynnön tullessa asiakkaaseen otetaan yhteys kahden (2) arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen selvitys suoritetaan seitsemän (7) arkipäivän kuluessa.

Verkkoneuvonta

Virtuaali sosiaali- ja terveyspalvelukeskus virtu.fi tarjoaa sähköisiä asiointipalveluja verkossa. Tornion kaupunki järjestää palveluun verkkoneuvontaa ja opastusta muun muassa ikäihmisten palveluista. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelun käyttäminen on luottamuksellista ja maksutonta ja vastaajana toimii kotihoidon ohjaaja. Verkkoneuvonta on auki ympäri vuorokauden. Vastauksen kysymykseen saa viiden (5) vuorokauden kuluessa.

 

 

Sivun alkuun