Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä voivat tilata yli 80-vuotiaat torniolaiset, jotka eivät vielä ole ikäihmisten palveluiden piirissä. Käynnin tavoitteena on tukea omassa kotona asumista ja selviytymistä.

Tilannetta selvitetään asiakkaan kanssa eri näkökulmista ja kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan omatoimisuuden säilymiseksi. Asiakkaalle kerrotaan kunnassa tarjolla olevista palveluista ja henkilöistä, joihin hän voi ottaa yhteyttä apua tarvitessaan. Kotikäynnin tekee sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen.

 

Sivun alkuun