Mitä on kotihoito?

Kotihoito on kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa (Terveydenhuoltolaki) sekä kotipalveluna myönnettäviä tukipalveluja (Sosiaalihuoltolaki, Vammaispalvelulaki, kehitysvammaisten erityishuoltolaki) tilapäiseen tai pitkäaikaiseen hoivan ja palvelun tarpeeseen. Kotihoito sisältää asiakkaan henkilökohtaista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa, kuntoutusta, ohjausta, neuvontaa ja tukea. Se on myös asiakkaan kodinhoitoa ja päivittäisen elämän asioista huolehtimista. Kotihoidolla tuetaan asiakkaan omia ja läheisverkoston voimavaroja.

Kotihoidon asiakkaaksi ottamisen kriteereillä selkeytetään palvelujen kohdentumista kotihoitoa eniten tarvitseville ihmisille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaan tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asuinalueesta riippumatta. Kriteerien avulla kotihoidon palveluja kohdennetaan niille henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymisessä. Kotihoito painottuu yli 75-vuotiaisiin, mutta samoja kriteerejä noudatetaan soveltuvin osin myös muihin asiakkaisiin.

Ketkä voivat saada kotihoidon palveluita?

Kotihoidon palveluita saavat henkilöt, jotka alentuneen toimintakyvyn tai sairauden vuoksi tarvitsevat apua selviytyäkseen kotona ja jotka täyttävät edellytykset kaupungin kotihoidon piiriin pääsemiseksi.

Kotisairaanhoito

Kotihoidon henkilökunta tekee myös sairaanhoidollisia toimenpiteitä, muun muassa ottaa verinäytteitä ja antaa lääkehoitoa niiden henkilöiden luona, jotka näitä palveluja alentuneen toimintakykynsä vuoksi kotiin tarvitsevat. Säännöllistä kotisairaanhoitoa saavat ne henkilöt, joilla on palveluun lääkärin lähete.

Kotihoidon saatavuus

Kotihoitoa on saatavilla kaikkina päivinä ympäri vuorokauden, lukuunottamatta lapsiperheiden kotiapua, jota saa arkisin päiväaikaan. Kotihoidon lääkäri tekee tarvittaessa kotikäyntejä arkipäivisin.

Kotihoidon maksut

Kotihoito ja kotona asumista tukevat palvelut ovat maksullisia palveluita, joista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan asettama hinta. Maksut perustuvat n suorittamiin tunteihin, perheen henkilömäärään ja bruttotuloihin. Kotihoidon maksuista voi kysyä vanhuspalvelujen toimistosta.

Tutustu etäkotihoitoon Torniossa

Sivun alkuun