Kotikuntoutus on aloitettu Torniossa

Kotikuntoutus on moniammatillista, tavoitteellista ja määräaikaista kotona toteutettavaa kuntoutusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisen kotona asuminen ja vahvistaa omatoimista suoriutumista jokapäiväiseen elämään liittyvissä toiminnoissa. Jokaisen asiakkaan kotikuntoutusjakso suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan omat, yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Ikäihmisen oma motivaatio kuntoutumiseen on kotikuntoutuksessa keskeisintä.

Kotikuntoutuksen tavoitteena on edistää tai tukea asiakkaan mielekästä kotona asumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Kotikuntoutusta toteutetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan voimavarat, elämänhistoria ja hänelle merkityksellinen toiminta huomioiden. Olennaista on asiakkaan oma, konkreettinen tavoite kuntoutumiselle. Asiakkaan oma motivaatio tärkeä.

Kotikuntoutukseen ohjaudutaan potilaskoordinaattorin kautta.

Kotikuntoutusta toteutetaan yhteistyössä fysioterapeutin, geronomin ja asiakasta hoitavien sekä asiakkaan läheisten/omaisten kanssa.

Kotikuntoutuksen asiakkaaksi pääsyn edellytykset

  • asiakkaan toimintakyky, tasapaino ja lihasvoima on heikentynyt
  • sairaaloiden osastoilta kotiutuvat ja lääkäreiden vastaanotoilta lähetettävät äkillistä ja pitkäaikaista hoitoa vaativat potilaat
  • kotihoidon olemassa olevat ja uudet asiakkaat
  • tilanteet, joissa kotihoidon ja/tai omaishoidon palvelun tarve lisääntyy tai ilmenee tarve palveluasumiseen (tuettu/ympärivuorokautinen)

Kotikuntoutuksesta ei ole hyötyä tilanteissa, joissa

  • asiakas ei ole motivoitunut
  • asiakas on vaikeasti muistisairaus (harkitaan yksilöllisesti)
  • asiakkaalla on psyykkinen sairaus (harkitaan yksilöllisesti)
  • asiakkaalla on päihdeongelma (harkitaan yksilöllisesti)
  • asiakkaat, joilla on parantumaton etenevä sairaus
  • saattohoidossa olevat asiakkaat
Sivun alkuun