Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairauden tai toimintakyvyn alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja. Asiakkaan sairaanhoito toteutetaan pääasiassa terveyskeskuksessa. Terveydenhuoltolain 57 §:n mukaan potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä potilaan siirtämisestä toiseen yksikköön päättää lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Säännöllinen kotisairaanhoito

Säännöllistä kotisairaanhoitoa on mahdollista saada kotiin vain silloin, kun asiakas tarvitsee sairauksiensa ja alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa vähintään kerran viikossa eikä hän pysty hakeutumaan kodin ulkopuolelle hoitoon. Säännöllinen kotisairaanhoito voi olla määräaikaista tai jatkuvaa.

Tilapäinen kotisairaanhoito

Asiakasryhmä A

Asiakkaan kotisairaanhoidon tarve on jatkuvaa tai kauan kestävää, mutta käyntejä tarvitaan harvemmin kuin kerran viikossa. Palvelu on tarkoitettu monisairaille ja moniongelmaisille asiakkaille, jotka liikunnallisten syiden tai sairautensa tai muun syyn vuoksi eivät kykene hakemaan palveluja terveyskeskuksesta tai jos kotisairaanhoidon käynneillä vähennetään toistuvaa lääkärivastaanoton käyttöä ja mahdollisesti myös vuodeosaston käyttöä.

Palvelu tuotetaan osin kunnan järjestämänä ja osin ohjaamalla asiakkaat yksityissektorille itse maksavina, jos se on mahdollista. Jos asiakas ohjataan yksityissektorille, tulee palveluntuottajan ottaa kokonaisvastuu asiakkaasta samalla tavalla kuin jos hoidon olisi järjestänyt kunta. Tämä vaatii yhteistyötä kunnan palveluohjausyksikön ja yksityisten palveluntuottajien välillä.

Asiakasryhmä B

Asiakas tarvitsee kotihoitona yksittäisiä toimenpiteitä tai harvoin toistuvia käyntejä.

Tilapäisen kotisairaanhoidon asiakkaat, joilla palveluntarve on yksittäistä tai harvoin toistuvia käyntejä, kunta ohjaa mahdollisuuksien mukaan muihin palveluihin esimerkiksi terveyskeskukseen tai yksityiselle sektorille.

Sivun alkuun