Asiakas- ja palveluohjaus ikäihmisille / Kemin ja Tornion yhteinen seniorineuvonta

Kemi ja Tornio keskittävät 1.2.2019 alkaen Ikäihmisten neuvonnan. Kemi-Tornion Seniorineuvonta palvelee arkisin kello 9-12.

Ikäihminen tai hänen läheisensä saa apua

Palvelun avulla saa tietoa yksityisten sekä kuntien tuki- ja hoivapalveluista. Tarvittaessa asiakas ohjataan asuinkunnan asiakasohjaukseen/palveluntarpeen arviointiin, jolloin palveluneuvoja voi tulla esim. kotiin kertomaan palveluista ja niiden kriteereistä  sekä tarvittaessa päättää kaupungin palvelun piiriin pääsemisestä. Lisäksi neuvontakäynnillä voidaan yhteistyössä asiakkaan ja/tai tämän läheisen kanssa aktivoida myös yksityisten ja järjestöjen sekä seurakuntien palveluja.

Sivun alkuun