Laitoshoito

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Lyhytaikainen hoito, vuorohoito ja intervallihoito

Intervallihoitoa tarjoavat Suensaaren palvelukeskus Puistola sekä Karungin palvelukoti Suvanto. Intervallihoito on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoidettaville. Puistola tarjoaa laitoshoitoa, johon sisältyy lääkkeet ja henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet. Karungin palvelukodissa on ympärivuorokautista palveluasumista, jolloin hoivattavalla tulee olla mukana omat lääkkeet ja hygieniatarvikkeet.

Palvelumaksu

Omaishoitajan vapaan ajalta perittävistä maksuista säädetään asiakasmaksulaissa. Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus kolmeen (3) vapaapäivään kuukaudessa, joista omaishoitaja maksaa omavastuuosuuden. Mikäli omaishoitaja on vapaalla enemmän kuin kolme vuorokautta, kaupunki perii normaalin laitoshoitomaksun tai ympärivuorokautisen palveluasumisen maksun ylittäviltä vuorokausilta paikasta riippuen.

Lyhyaikaisen hoidon toiminta

Toiminta-ajatuksena on ohjata ja tukea asiakkaiden arjessa selviytymistä turvallisessa ympäristössä yhteistyössä omaisten kanssa.

Toimintaperiaatteena on

  • kunnioittaa jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta
  • ottaa huomioon jokaisen ihmisen elämänhistoria elämänlaatua ja hyvinvointia edistäessä
  • ottaa huomioon jokaisen ihmisen yksilölliset voimavarat toimintakykyä ylläpitäessä ja edistäessä
  • toimia avoimesti, rehellisesti ja luotettavasti

Lyhytaikaiseen hoitoon/intervallihoitoon haetaan vanhuspalveluneuvojan kautta.

Tervetuloa Puistolaan -esite

Tervetuloa Suvantoon -esite

Esitietolomake Puistolaan ja Suvantoon

 

Sivun alkuun