Laitoshoito

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Lyhytaikainen hoito, vuorohoito ja intervallihoito

Intervallihoitoa tarjoavat perhehoitona Mummola, Suensaaren palvelukeskuksen Puistola sekä Karungin palvelukodin Suvanto. Intervallihoito on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoidettaville. Mummolaan ja Karungin palvelukotiin mennessä mukaan otetaan omat lääkkeet ja hygieniatarvikkeet. Puistola tarjoaa laitoshoitoa, johon sisältyvät lääkkeet ja osa  hygieniatarvikkeista. Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet (mm. kampa, hammasharja, partakone) otetaan kotoa mukaan.

Palvelumaksu

Omaishoitajan vapaan ajalta perittävistä maksuista säädetään asiakasmaksulaissa. Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus kolmeen (3) vapaapäivään kuukaudessa, joista omaishoitaja maksaa omavastuuosuuden. Mikäli omaishoitaja on vapaalla enemmän kuin hänelle on kertynyt lakisääteisiä vapaapäiviä, perii kaupunki normaalin laitoshoitomaksun, ympärivuorokautisen palveluasumisen maksun tai perhehoidon maksun ylittäviltä vuorokausilta paikasta riippuen.

Lyhyaikaisen hoidon toiminta

Toiminta-ajatuksena on ohjata ja tukea asiakkaiden arjessa selviytymistä turvallisessa ympäristössä yhteistyössä omaisten kanssa.

Toimintaperiaatteena on

  • kunnioittaa jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta
  • ottaa huomioon jokaisen ihmisen elämänhistoria elämänlaatua ja hyvinvointia edistäessä
  • ottaa huomioon jokaisen ihmisen yksilölliset voimavarat toimintakykyä ylläpitäessä ja edistäessä
  • toimia avoimesti, rehellisesti ja luotettavasti

Lyhytaikaiseen hoitoon/intervallihoitoon haetaan vanhuspalveluneuvojan kautta.

Tervetuloa Puistolaan

Esitietolomake Puistolaan

 

Sivun alkuun