Laitoshoito

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Lyhytaikainen laitoshoito (vuorohoito ja intervallihoito)

Lyhytaikaista laitoshoitoa tarjoavat Suensaaren palvelukeskuksen 9-paikkainen intervalliyksikkö Puistola sekä Karungin palvelukoti. Puistola on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoidettaville. Karungin palvelukodissa on yksi intervallipaikka. Puistolassa asiakasmaksuun sisältyvät lääkkeet ja ateriat, joten siellä olevilta asiakkailta peritään asiakasmaksulain mukainen palvelumaksu.

Palvelumaksu

Omaishoitajan vapaan ajalta perittävistä maksuista säädetään asiakasmaksulaissa. Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus kolmeen (3) vapaapäivään kuukaudessa, joista omaishoitaja maksaa omavastuuosuuden. Mikäli omaishoitaja on vapaalla enemmän kuin kolme vuorokautta, kaupunki perii normaalin laitoshoitomaksun ylittäviltä vuorokausilta.

Puistolan toiminta

Toiminta-ajatuksena on ohjata ja tukea asiakkaiden arjessa selviytymistä turvallisessa ympäristössä yhteistyössä omaisten kanssa.

Toimintaperiaatteena on

  • kunnioittaa jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta
  • ottaa huomioon jokaisen ihmisen elämänhistoria elämänlaatua ja hyvinvointia edistäessä
  • ottaa huomioon jokaisen ihmisen yksilölliset voimavarat toimintakykyä ylläpitäessä ja edistäessä
  • toimia avoimesti, rehellisesti ja luotettavasti

Puistolaan haetaan vanhuspalveluneuvojan kautta. Puistola sijaitsee osoitteessa Keskikatu 36.

Sivun alkuun