Pitkäaikainen laitoshoito

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa.

Nettokuukausitulojen mukaan määräytyvään laitoshoidon maksuun sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Laitoshoitoa järjestetään jatkuvasti apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Henkilökuntaa on paikalla ympärivuorokauden, henkilöstömitoitus on suositusten mukainen.

Ikääntyneen ihmisen hoitolaitokseen siirtymisestä päättää lääkäri ja moniammatillinen työryhmä.

Suensaaren palvelukeskuksen osastot Rantatupa ja Koivula

Suensaaren palvelukeskus tarjoaa omatoimisuutta ja toimintakykyä tukevaa pitkä- ja lyhytaikaista huolenpitoa ja hoitoa dementoituneille ja muille paljon apua tarvitseville vanhuksille.

Suensaaren palvelukeskuksessa on kaksi laitoshoidon osastoa ja intervallihoitoa tarjoava yksikkö. Asukaspaikkoja on yhteensä 40.

Sivun alkuun