Seniorineuvola

63 vuotta täyttäneille ja myös nuoremmille eläkeläisille (työterveyshuollon piiriin kuulumattomat, jotka eivät ole työnhakijoita tai omaishoitajia) järjestetään tarpeen mukaan terveystarkastuksia Suensaaren, Arpelan ja Karungin neuvoloissa. Terveystarkastusten tavoitteena on terveyden edistäminen ja ylläpitäminen. Terveystarkastuksiin sisältyy tarvittaessa toimintakykymittauksia ja laboratoriokokeita.

Aikaa varatessasi Sinulle lähetetään kotiin tarkastukseen kuuluva esitietolomake, jossa kysellään terveyteen, toimintakykyyn, hyvinvointiin, terveystottumuksiin ja palveluiden käyttöön liittyviä asioita. Ota lomake mukaan tarkastukseen tullessasi.

Sivun alkuun