Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa tapahtunutta lapsen terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Se tähtää kokonaiskehityksen ja terveydentilan edistämiseen pyrkien vaikuttamaan siten, että oppilas omaksuu pysyvästi terveitä elintapoja.

Oppilas voi saapua terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Näistä vastaanottoajoista ilmoitetaan koulutiedotteessa ja terveydenhoitajan työhuoneen ovessa. Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhriksi joutuneiden ensiapua ja hoitoa.

Kouluterveydenhoitaja on koululaisen psyykkisen ja fyysisen terveyden asiantuntija. Hän toimii myös yhdyshenkilönä kodin ja koulun välillä. Terveydenhoitajaan on hyvä ottaa yhteyttä muulloinkin kuin terveystarkastusten lähestyessä, erityisesti koululaisen jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Vanhemmat ovat tervetulleita terveystarkastuksiin. Tarkastuksissa seurataan oppilaan kasvua ja kehitystä, neuvotaan ja tuetaan sitä. Tarkastusten yhteydessä annetaan oppilaille heidän tarvitsemansa rokotukset, ohjataan tarvittaessa lääkärin, silmälääkärin, fysioterapeutin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotoille.

Sivun alkuun