Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelun tehtävänä on näiden oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena perheellä on mahdollisuus saada palveluja, joiden tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jolla on huoli lapsen tilanteesta. Lastensuojeluasia voi tulla vireille asiakkaan tekemänä hakemuksena, ilmoitusvelvollisen yhteydenottona sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluilmoituksena. Siviilihenkilö voi tehdä ilmoituksen nimettömänä.

Ilmoitusvelvollisuus

Tietyillä henkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus (Lastensuojelulaki 25 §). Ilmoituksen tekemiseen on velvoitettu se henkilö, joka on saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeesta. Ilmoituksen tekemistä ei voi delegoida esimerkiksi esimiehelle. Ilmoitusvelvollinen ei voi tehdä ilmoitusta anonyymisti. Edellä 25 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa salassapitosäännösten estämättä myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä sosiaalihuoltolain 35 §:n mukaisena yhteydenottona tuen tarpeen arvioimiseksi edellyttäen, että yhteydenotto tehdään viipymättä ja ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa yhteydenottoon johtaneet syyt.

Ilmoitusvelvollisen viranomaisen tulee tehdä lastensuojeluilmoitus myös ennakollisesti, kun on perusteltu syy epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia heti syntymänsä jälkeen. Samoin heidän tulee tehdä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. ´

Kiireettömät lastensuojeluilmoitukset voi tehdä virtu.fi -palvelun kautta Lastensuojelun verkkoneuvonta ja -asiointi tai toimittaa kirjallisesti osoitteeseen:

Tornion sosiaalitoimisto
Lastensuojelu
Keskikatu 69 (Lappian yritystalo)
95400 TORNIO

Sijais- ja tukiperhetyöntekijä Länsi-Pohjassa

Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion alueella työskentelee kuntien yhteinen työntekijä, jonka vastuulla on alueellinen sijais- ja tukiperhetoiminta ja sen kehittäminen. Työntekijälle voi ilmoittaa halukkuudesta alkaa sijais- ja tukiperheeksi ja tiedustella alkavista sijais- ja tukiperhekoulutuksista.

Verkkoneuvonta

Lastensuojelun palvelut löytyvät kätevästi myös verkosta. Palvelukanava on auki ympäri vuorokauden ja voit jättää meille kysymyksen mihin vuorokauden aikaan tahansa. Me vastaamme siihen viiden (5) arkipäivän kuluessa. Palvelun käyttö on luottamuksellista ja turvallista. Palveluun kirjaudutaan sisään verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, sen jälkeen kirjoitetaan ja lähetetään viesti. Viestin vastaanottaa Tornion kaupungin sosiaalityön ammattilaiset.

Sivun alkuun