Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellisten palveluiden tarkoituksena on auttaa vanhempia pääsemään sopimukseen lapsiinsa liittyvien asioiden järjestämisestä ennen eroa, erotilanteessa ja eron jälkeen. Perheoikeudellisia palveluja ovat lastenvalvojapalvelut, adoptio-ohjaus ja tuomioistuimelle annettavat palvelut.

Lastenvalvojapalveluita ovat isyyden ja äitiyden selvittäminen sekä lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten lainvoimaiseksi vahvistaminen. Lastenvalvoja vastaa lapsen tuettuun ja valvottuun tapaamiseen sekä valvottuun vaihtoon liittyvistä järjestelyistä.

Lastenvalvojan luona asioidaan ainoastaan ajanvarauksella. Ensisijaisesti vanhempien tulee asioida lastenvalvojan luona yhdessä. Mikäli toinen vanhemmista asuu muulla paikkakunnalla, voidaan sopimusasioita hoitaa virka-apuna kuntien välillä.

Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat

Sivun alkuun