Olosuhdeselvitys

Jos vanhemmat eivät yhdessä pääse sovintoon lapsen tai lasten asioista, voi vanhempi viedä asian ratkaistavaksi käräjäoikeuteen, jonka piiriin lapsen kotikunta kuuluu.

Tuomioistuin voi pyytää olosuhdeselvityksen tekemistä. Pyyntö lähetetään niiden kuntien sosiaaliviranomaisille, joiden alueella asianosaiset (lapsi, äiti, isä) asuvat. Päävastuun selvityksestä kantaa se kunta, jossa lapsi on kirjoilla. Sosiaaliviranomaisilla on yhteistyövelvollisuus, jos selvitykseen osallistuu useampi kunta. Torniossa perheoikeudellinen yksikkö vastaa olosuhdeselvityksistä. Selvitykset tehdään pääsääntöisesti parityönä.

Tietojen kerääminen selvitystyöskentelyssä

Tietojen kerääminen selvitystyöskentelyn aikana tapahtuu keskustelemalla kummankin vanhemman kanssa sekä yhdessä että erikseen toimistolla ja kotikäynneillä sekä havainnoimalla lapsen ja vanhemman keskinäistä vuorovaikutusta. Tarpeen vaatiessa myös lapsia kuullaan. Tämän lisäksi selvitystyöntekijät voivat hankkia tietoa muilta viranomaisilta ja perheen kanssa työskenteleviltä toimijoilta kuten neuvola, päivähoito, koulu, lastensuojelu ja poliisi. Käytyjen keskustelujen ja tapaamisten pohjalta sosiaalityöntekijät laativat kirjallisen selvityksen tuomioistuimelle.

Tarvittaessa selvitystyöntekijät auttavat vanhempia sopimuksen tekemisessä, mikäli sovinta tulee aikaiseksi selvitystyöskentelyn aikana.

Selvitystyön alkaminen

Kun selvityspyyntö tuomioistuimelta tulee lapsi- ja perhetyön yksikköön, yksikön sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä asiakkaaseen kirjeitse. Kirjeen mukana lähetetään selvitystyön aikataulu sekä tiedote selvitystyöskentelystä. Selvitystyön tekemiseen menee aikaa tavallisesti noin 3-6 kuukautta.

Sivun alkuun