Perheasiainsovittelu

Perheasiainsovittelu on avioliittolaissa (234/1929) säädetty sosiaalipalvelu. Perheasiainsovittelupalvelu on tarkoitettu parisuhteessa olevan vaikean tilanteen tai ristiriidan selvittämiseksi. Yleisimmin perheasiainsovittelua käytetään silloin, kun puolisot ovat miettineet eroa ja omat keinot ja voimat asioiden käsittelyyn ovat vähissä. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen syntyvien, esim. lapsen tapaamisiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Perheasiainsovittelussa ei kirjoiteta lausuntoa eikä vahvisteta sopimuksia. Sovittelupalvelu on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Myös avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat käyttää perheasioiden sovittelua.

Keskustelussa etsitään yhdessä osapuolten kanssa uusia ratkaisuja tai vaihtoehtoja, jotka vievät arkielämää eteenpäin, muodostuipa perheen ratkaisuksi mikä tahansa. Sovittelija ei ota kantaa siihen erotaanko vai jatketaanko yhdessä. Lasten asema huomioidaan sovittelutyössä. Toivottavaa on, että puolisot/vanhemmat käyttävät perheasioiden sovittelua erityisesti silloin, kun heillä on alaikäisiä lapsia.

Sivun alkuun