Elatussopimus

Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, erossa asuva vanhempi toteuttaa lain mukaista elatusvastuutaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla. Elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat neuvotella lastenvalvojan luona huomioiden lapsen elatuksen tarve ja vanhempien suhteellinen elatuskyky.

Elatusapu ja -tuki

Elatusapu on kuukausittain maksettava rahasumma, jonka erossa asuva vanhempi vahvistetun sopimuksen tai käräjäoikeuden tuomion perusteella maksaa toiselle vanhemmalle huolehtiakseen omalta osaltaan lapsen elatuksesta.

Elatustuki on Kelan kuukausittain lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle maksama rahasumma, johon syntyy oikeus silloin, kun elatusvelvollinen todetaan maksukyvyttömäksi esimerkiksi työttömyydestä johtuen. Elatustukeen voi syntyä oikeus, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt sopimuksen mukaisen elatusavun maksamisen tai elatusapu on vahvistettu elatustuen määrää pienemmäksi puutteellisesta elatuskyvystä johtuen. Kela ei maksa elatustukea, mikäli hakijalla ei ole lastenvalvojan todentamaa puutteelliseen elatuskykyyn perustuvaa sopimusta tai käräjäoikeuden päätöstä. Poikkeuksena Kelan elatustukeen ilman sopimusta on oikeus silloin, kun lapsella ei ole toista elatusvelvollista vanhempaa siksi, että lapsi on yhden henkilön adoptoima tai lapsen isyyttä ei ole vahvistettu.

Oikeusministeriö (2007:2) on antanut ohjeet lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje on suuntaa antava ja se on laadittu tavanomaisiin elatustilanteisiin. Elatusapuohje ei anna vastauksia erikoistilanteita koskeviin sopimuksiin, kuten vuoroasumiseen, jossa elatusapu voidaan velvoittaa kumman tahansa vanhemman maksettavaksi, riippumatta siitä, kumman vanhemman luona lapsen osoite on.

Varallisuusselvitys

Katso tästä varallisuusselvitys

Vanhempien välisen elatuskyvyn tarkastamiseksi vanhempien tulee toimittaa lastenvalvojalle ajantasaiset tositteet varallisuustiedoista, kuten

 • voimassa oleva elatussopimus tai käräjäoikeuden elatusapupäätös, mikäli ko. asiakirjat eivät ole jo lastenvalvojalla tiedossa
 • viimeisin verotuspäätös
 • ajantasainen selvitys kuluvan vuoden palkkatuloista ja edellisen vuoden koko vuoden palkkakertymästä (selvityksistä tulee käydä ilmi myös lomarahat ja lakisääteiset pidätykset)
 • selvitys elinkeinotoiminnan tuloista (tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpidon tosite yksityisotoista)
 • päätös ja maksuilmoitus eläketuloista
 • päätös ja maksuilmoitus sosiaalietuuksista (esim. työttömyyspäiväraha, Kelan etuudet)
 • tositteet muista tuloista
 • todistus opiskelun kestosta ja päätös opintotuesta
 • tosite maksettavasta opintolainan lyhennyksestä ja korosta
 • tositteet vakituisen asunnon asumiskustannuksista (vuokra, vesi, sähkö, vastike, asuntolainan lyhennys ja korko, kotivakuutus, lämmitys, kiinteistövero, jätemaksu, tontinvuokra yms)
 • selvitys työmatkakuluista
 • mahdollinen toimeentulotukipäätös
 • tositteet lapsen erityisiksi kustannuksiksi määritellyistä menoista, kuten harrastuskustannuksista sekä päivähoito- ja vakuutusmaksuista

Vanhemmat voivat sopia keskenään elatusavun määrän ilman varallisuusselvityksen tekemistä ja lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, mikäli se on lapsen elatuksen tarpeeseen nähden kohtuullinen. Ilman tositteisiin perustuvaa varallisuusselvityksen tekemistä oikeutta Kelan elatustukeen ei voida todentaa.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavun määrästä lastenvalvojan luona, voi kumpi tahansa vanhemmista viedä elatusasian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Lähivanhemmalle lapsen edustajana elatusasian käsittely tuomioistuimessa on pääsääntöisesti maksutonta.

 

Sivun alkuun