Sopimukset lapsen elatuksesta

Tilanteessa, jossa lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi toteuttaa lain mukaista elatusvastuutaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla. Elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat neuvotella lastenvalvojan luona.

Elatussopimus

Lastenvalvoja avustaa vanhempia elatussopimuksen tekemisessä. Sopimusta laadittaessa kiinnitetään huomio sopimuksen muodolliseen sisältöön ja kohtuullisuuteen. Sopimuksen vahvistaa sosiaalilautakunnan puolesta asiaa hoitanut lastenvalvoja/sosiaalityöntekijä. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, elatusasian käsittelee käräjäoikeus jommankumman tai molempien vanhempien hakemuksesta.

Lapsen elatuksen tärkeitä kriteerejä

  • Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, kunnes hän täyttää 18-vuotta ja myös sen jälkeen jatkaessaan koulunkäyntiään (koulutustuki). Elatuksen suuruus määräytyy lapsen tarpeista.
  • Vanhemmat vastaavat elatuksesta kykynsä mukaisesti.
  • Elatusvastuu jakautuu vanhempien kesken.
  • Elatusvastuu koskee ainoastaan biologista vanhemmuutta.

Elatusavun suuruus

Oikeusministeriö on antanut ohjeet lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje on suuntaa antava ja se on laadittu tavanomaisiin elatustilanteisiin. Se ei anna vastauksia erikoistilanteita koskeviin sopimuksiin.

Sivun alkuun