Huolto- ja tapaamisoikeus

Lapsen huolto

Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat sopia lapsen huoltajuudesta. Huoltajuus voi olla yhteishuolto tai yksinhuolto toiselle vanhemmalle. Sopimuksen kohteena voi olla myös yhteishuoltoon liittyvä vanhempien välinen työnjako. Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat sopia myös mahdollisesta oheishuollosta toisen vanhemman tai vanhempien lisäksi.

Lapsen yhteishuoltajuudessa lapsen huoltajat päättävät lasta koskevista päätöksistä yhdessä ja vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä. Yksinhuoltajuudessa huoltaja tekee yksin lasta koskevat päätökset, eikä tarvitse päätöksiin toisen vanhemman lupaa. Esimerkiksi lasta koskevat viranomaistiedot annetaan vain huoltajalle. Poikkeuksena tilanne, jos vanhemmat ovat sopineet huollosta erotetulle vanhemmalle tiedonsaantioikeuden lasta koskevissa asioissa. Tiedonsaantioikeus voi koskea kaikkia lasta koskevia asioita tai olla vanhempien sopimalla tavalla rajattu.

Lapsen asuminen ja tapaamisoikeus

Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat sopia lapsen asumisesta/vuoroasumisesta sekä miten lapsi pitää yhteyttä ja tapaa toista vanhempaa. Näiden sopimusten tulee olla lapsen edun mukaisia ja onkin muistettava, että lapsen etu ei ole yhtä kuin lapsen tahto. Vuoroasuminen edellyttää vanhemmilta hyvää yhteistyökykyä sekä joustavuutta. Vuoroasumisratkaisun tulee perustua lapsen tarpeeseen ja etuun, ei vanhemman tahtoon tai esimerkiksi taloudellisiin intresseihin.

Sopimuksen vahvistaminen

Ennen sopimusten vahvistamista lastenvalvojan on varmistuttava lapsenhuoltolain (361/1983) mukaisesti lapsen mielipiteestä huollon, asumisen ja tapaamisen järjestelyissä. Lapsen mielipiteen selvittävät ensisijaisesti lapsen vanhemmat. Mikäli vanhemmat ovat erimielisiä lapsen mielipiteestä, ei sopimuksia voida vahvistaa.

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevista asioista lastenvalvojan luona, on asioiden käsittelyä mahdollista jatkaa lapsiasioiden tuomioistuinsovittelussa.

Sivun alkuun