Tapaamispaikkatoiminta

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Tapaamispaikkatoiminta on ammatillisesti ohjattua palvelua, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen tai siirtymisen vanhemmalta toiselle.

Tapaamispaikoissa järjestetään valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja lapsen vaihtotilanteita. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta ja tilannetta tarkastellaan erityisesti lapsen näkökulmasta.

Tapaamispaikassa tapaamisia ja vaihtotilanteiden seurantaa toteutetaan tuomioistuimen päätöksen, lastenvalvojan vahvistaman vanhempien keskinäisen sopimuksen, lastensuojelun sosiaalityöntekijän kirjallisen pyynnön tai yhteydenpidon rajoittamispäätöksen perusteella.

Sivun alkuun