Tapaamispaikkatoiminta

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Tarvittaessa lapsen ja vanhemman tapaamisia voidaan ammatillisella toiminnalla valvoa tai tukea, mikä mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Toisinaan ulkopuolinen valvoja voi turvata lapsen siirtymisen vanhemmalta toiselle.

Valvottuja ja tuettuja tapaamisia voidaan toteuttaa esimerkiksi erikseen sovituissa tapaamispaikkatiloissa ja -yksiköissä tai mahdollisuuksien mukaan vanhempien tai muiden lähiverkoston kodeissa. Tapaamisella on aina mukana sosiaalitoimiston järjestämä valvoja tai vanhempien erikseen sopima ulkopuolinen henkilö.

Tapaamispaikassa tapaamisia ja vaihtotilanteiden seurantaa toteutetaan tuomioistuimen päätöksen, lastenvalvojan vahvistaman vanhempien keskinäisen sopimuksen tai yhteydenpidon rajoittamispäätöksen perusteella.

Sivun alkuun