Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Lastensuojelun avohuollolla tuetaan ja edistetään lapsen myönteistä kehitystä sekä tuetaan ja vahvistetaan vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja mahdollisuuksia. Erilaisten tukitoimien avulla etsitään perhettä parhaiten hyödyntäviä palveluja, jotta lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen, taloudellinen tukeminen, neuvonta, lapsen lyhytaikainen sijoitus ja terapiapalvelut.

Asiakkaalle on järjestettävä lapsen ja perheen tuen tarpeisiin perustuva asiakassuunnitelma, jonka avulla arvioidaan järjestettävien palvelujen ja tukitoimien vaikutusta ja niiden laajuutta.

Avohuollon tukitoimia voidaan järjestää vain vapaaehtoisesti. Edellytyksenä on, että 12 vuotta täyttänyt lapsi ja lapsen huoltaja suostuvat niihin.

 

Sivun alkuun