Pakolaistyö

Tornion kaupunki on tehnyt sopimuksen myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta vuosina 2016-2017. Kunta ottaa vuosittain vastaan 70 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa.

Pakolaistyö vastaanottaa ja kotouttaa pakolaisia suomalaiseen yhteiskuntaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa sekä tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä tarjoamalla palveluja, jotka helpottavat asettumista uuteen yhteiskuntaan.

Jokaiselle yli 17-vuotiaalle pakolaiselle tehdään kotouttamissuunnitelma yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. Kotouttamissuunnitelmassa käydään läpi henkilön historiaa, esimerkiksi perhetaustaa, koulutustaustaa, työkokemusta ja kielitaitoa. Kotouttamissuunnitelmassa sovitaan niistä toimenpiteistä, jotka auttavat kotoutumisessa, esimerkiksi suomenkielen opiskelusta. Kotouttamissuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.

Sivun alkuun