Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Torniossa vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa.

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että luoton saaja kykenee tuloistaan maksamaan luoton kuukausittaiset lyhennykset. Maksukykyä arvioitaessa tuloista vähennetään asumiskustannuksista, välttämättömistä vakuutuksista, päivähoidosta, elatusmaksuista, terveydenhuollosta ja velkojen hoidosta aiheutuvat kulut sekä välttämättömät elinkustannukset. Välttämättömänä elinkustannuksena käytetään velkajärjestelynormia, jonka oikeusministeriö päättää vuosittain antamallaan asetuksella.

Näiden menojen jälkeen hakijan käyttöön tulee jäädä sosiaalisen luoton lyhennykseen tarvittava summa. Jos tuloissa on tapahtumassa muutoksia, otetaan maksukykyä arvioitaessa huomioon muuttuva tilanne. Päätöstä tehtäessä huomioidaan kaikki velat ja vastuut, myös ulosotossa olevat velat, vaikka hakemushetkellä ei tuloista olisikaan ulosmittausta.

Jos hakija tuloistaan kohtuullisessa ajassa pystyy säästämään hankintoihin tarvittavan summan tai tekee hankinnat vähitellen tai jos saa lainaa luottojen järjestelemiseen ja selviytyy niistä tuloillaan, ei sosiaalista luottoa myönnetä. Pääsääntöisesti sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoimintaan eikä henkilölle, jolla on voimassaoleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma.

Luoton tarkoitus

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin, esimerkiksi:

  •  kohtuullisiin kodin hankintoihin
  •  kohtuullisiin, pienehköihin asunnon muutostöihin
  •  työn edellyttämän auton tai työvälineiden ostamiseen
  •  osamaksurästeihin, vuokravelkoihin ja muiden pienehköjen velkojen järjestämisiin
  •  muihin menoihin, jotka auttavat hakijaa selviytymään itsenäisesti.

Hakijan tulee hakemuksessa perustella, miten luotto tukee hänen itsenäistä selviytymistään.

Luoton määrä ja korko

Luoton määrä on enintään 2 000 € ja tätä suuremmat summat viedään sosiaalilautakunnan päätettäväksi. Luoton määrästä päätettäessä arvioidaan hakijan kyky maksaa luotto takaisin.

Sosiaalisesta luotosta ei peritä korkoa, toimitusmaksua eikä järjestelypalkkiota.

Luoton takaisinmaksuehdot

Takaisinmaksuehdot sovitaan luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksukykynsä mukaan. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Kuukausittainen takaisinmaksuerä on vähintään 20 euroa. Luotosta tehdään luottosopimus, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot. Luoton takaisinmaksun hoitamatta jättäminen johtaa perimistoimiin.

Sosiaalisen luoton hakeminen

Hakemus jätetään kirjallisesti sosiaalitoimiston neuvontaan. Lisätietoja voi kysyä etuuskäsittelijältä. Hakemuslomakkeen voi noutaa Tornion kaupungin sosiaalitoimistosta, Keskikatu 69:sta. Hakemuksen voi myös tulostaa netistä.

Hakija täyttää hakemuksen itse. Hakemus on täytettävä huolellisesti ja siihen tulee liittää kaikki tarvittavat liitteet tuloista, menoista, varoista ja kaikista veloista, myös ulosotossa ja perinnässä olevista veloista sekä verotodistus, luottotietorekisteriote ja pankkitiliotteet.

Hakijan on yksityiskohtaisesti selvitettävä, mihin luotto on tarkoitus käyttää ja kuinka luotto auttaa hakijan taloudenhallintaa ja itsenäistä selviytymistä.

Sivun alkuun