Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa hoitotakuun asettamissa määräajoissa riittävät avoterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, sairaanhoito, suun terveydenhuolto ja työterveyshuolto.

Terveyspalvelut ovat osa hyvinvointipalveluja. Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on ihmisten hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, elämänhallintaa sekä terveyttä ja turvallisuutta edistävien perus- ja erityispalveluiden tuottaminen kuntalaisille – myös seudullisina ja rajat ylittävinä palveluina.

 

 

Sivun alkuun