Lääkärin vastaanotto

Lääkärinvastaanotolla hoidetaan pitkäaikaissairauksien määräaikaiskontrollit, lakisääteiset lausunnot ja todistukset sekä muut selvitystä vaativat kiireettömät terveysongelmat.

Terveyskeskuslääkäri lähettää asiakkaan tarvittaessa erikoissairaanhoidon palveluihin.

Sairaanhoitajan vastaanotto

Sairaanhoitajan vastaanotolla tehdään esimerkiksi lääke- ja muiden hoitojen seurantaa lääkärin määräämien ohjeiden mukaan. Vastaanotolla tehdään myös pientoimenpiteitä, kuten haavahoitoa, injektioita, korvahuuhteluja, katetrointeja, erilaisten vuorokausiseurantalaitteiden asennuksia ja purkuja, hoidon tarpeen arvioita sekä kirjoitetaan lyhyitä sairauslomia ja hoitolomia.

Hoitoon päästäkseen asiakas ottaa yhteyttä lääkärinvastaanottoon, jossa hänen hoidon tarpeensa ja hoitoon pääsynsä ajankohta arvioidaan.

 

Sivun alkuun