Lääkärin vastaanotto

Lääkärinvastaanotolla hoidetaan pitkäaikaissairauksien määräaikaiskontrollit, lakisääteiset lausunnot ja todistukset sekä muut selvitystä vaativat kiireettömät terveysongelmat.

Terveyskeskuslääkäri lähettää asiakkaan tarvittaessa erikoissairaanhoidon palveluihin.

Sairaanhoitajan vastaanotto

Sairaanhoitajan vastaanotolla tehdään esimerkiksi lääke- ja muiden hoitojen seurantaa lääkärin määräämien ohjeiden mukaan. Vastaanotolla tehdään myös pientoimenpiteitä, kuten haavahoitoa, injektioita, korvahuuhteluja, katetrointeja, erilaisten vuorokausiseurantalaitteiden asennuksia ja purkuja, hoidon tarpeen arvioita sekä kirjoitetaan lyhyitä sairauslomia ja hoitolomia.

Hoitoon päästäkseen asiakas ottaa yhteyttä lääkärinvastaanottoon, jossa hänen hoidon tarpeensa ja hoitoon pääsynsä ajankohta arvioidaan.

 

Mehiläinen Länsi-Pohja tuottaa terveyspalveluita Torniossa 18.6. lähtien – palvelut asiakkaille jatkuvat normaalisti

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy ottaa vastuulleen osan Tornion terveyspalveluiden tuotannosta 18.6.2018 alkaen. Palvelutuottajan vaihtuminen ei aiheuta muutoksia asiakkaiden palveluun tai henkilökunnan työsuhteisiin. Kaikki varatut ajat hoidetaan normaalisti ja palveluntuotannon aloitus ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Ajanvaraus ja neuvonta palvelevat normaalisti.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n vastuulle siirtyy kiire- ja ajanvarausvastaanotot sekä lääkäripalvelut neuvola- ja ikääntyneiden palveluihin, kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, perusterveydenhuollon laboratoriopalvelut sekä työterveyshuolto kuntien työntekijöille sekä näiden kuntien työterveyshuollon järjestämisvastuun mukainen työterveyshuolto.

Lisätietoja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n toiminnasta osoitteesta www.mehilainenlansipohja.fi

Sivun alkuun