Potilaskertomusarkisto

Potilaskertomusarkistojen tehtävänä on säilyttää potilaskertomukset säädösten ja määräysten mukaisesti. Potilasasiakirjojen tehtävänä on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Ne ovat tärkeitä potilaan tiedonsaantioikeuden ja oikeusturvan kannalta.Potilasasiakirjoja käytetään lisäksi tieteellisessä tutkimustyössä.

Potilaskertomusarkistojen tehtävänä on huolehtia asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä sekä tietopalvelusta. Potilaskertomusarkisto sijaitsee Tornion terveyskeskuksen pääterveysasemalla.

Asiakirjatilaukset ja tietosuoja-asetuksen mukaiset tarkastuspyynnöt lähetetään kirjallisesti potilaan allekirjoituksella.

Vapaamuotoisessa asiakirjatilauksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • potilaan nimi ja henkilötunnus
  • halutut potilastiedot ja niiden ajankohta
  • osoite, johon kopiot toimitetaan
  • puhelinnumero
  • allekirjoitus ja päiväys.
Sivun alkuun