Suun terveydenhuolto

Tornion suun terveydenhuolto toimii kolmessa toimipisteessä: Saarenhampaan, Putaan ja Kivirannan hammashoitoloissa. Potilaat on pyritty jakamaan tasaisesti eri toimipisteisiin ja eri hammaslääkäreille, jotta mikään hoitola ei ruuhkautuisi toisia enempää ja että palvelu olisi kuntalaisille tasapuolista.

Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden potilasjako hammashoitoloihin perustuu asiakkaan syntymävuoteen. Alle kouluikäiset lapset ja koululaiset on jaettu hoitoloihin koulupiirin mukaan. Kehitysvammaiset sekä pitkäaikaislaitoshoidossa olevat vanhukset ovat myös ikäluokkajaon ulkopuolella ja heidät hoidetaan siinä yksikössä, jossa heidän on helpointa käydä.

Takaisinsoittoautomaattiin jätetään viesti, josta ilmenee soittajan henkilöllisyys sekä asia, jota puhelu koskee. Myös viestittömät puhelut tallentuvat soittolistalle. Automaattiin tulleet puhelut puretaan saapumisjärjestyksessä. Ajanvaraushoitaja vastaa soittopyyntöön pääsääntöisesti saman päivän aikana joko puhelulla tai tekstiviestillä.

Kiireellinen hoito virka-ajan ulkopuolella

Viikonloppupäivystyksessä kiireellistä ensiapua annetaan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa ja oireissa:

  • Äkillinen kova kipu, joka häiritsee yöunta ja johon normaali särkylääkitys ei auta.
  • Verenvuoto, jota ei kotikonstein saada loppumaan.
  • Voimakas turvotus suun ja kasvojen alueella, johon liittyy hengitys- tai nielemisvaikeuksia tai korkea kuume.
  • Pysyvän etuhampaan irtoaminen tapaturmaisesti.
  • Tuore hammastapaturma, johon liittyy hengitys-, nielemis-, syömis- tai suun avaamisvaikeuksia tai voimakasta kipua, johon normaali särkylääkitys ei auta.
  • Sellainen oikomiskojeen rikkoutuminen/irtoaminen, joka estää syömisen tai nukkumisen ja jota ei voi kotikonstein korjata.

Muuna päivystysaikana hoidetaan vain välitöntä hoitoa tarvitsevat. Yhteydenotot Länsi-Pohjan keskussairaan akuuttiklinikalle.

Sivun alkuun