Työterveyshuolto

Työterveyshuollon vastaanotolle tullaan aina varatulla ajalla, myös työterveyshoitajan sairasvastaanotolle. Kaikki reseptit kirjoitetaan ja uusitaan sähköisenä. Reseptin uusimisaika on 2–3 työpäivää.

Terveystarkastukset ja työpaikkakäynnit

Työnantajakohtaisesti sovitaan sopimuksella, mitkä työn edellyttämät työterveyshuollon lakisääteiset palvelut kyseessä olevan työnantajan työntekijöille on tarpeellista hankkia. Tarkastukset ja työpaikkakäynnit ovat työnantajalle maksullisia.

Sairaanhoito

Tornion Kaupungin työterveyshuolto tekee työnantajien ja yrittäjien kanssa myös vapaaehtoisia, kokonaisvaltaisia sairaanhoitosopimuksia, jolloin työntekijöiden terveyteen ja sairauteen liittyvät käynnit  pyritään pääasiallisesti hoitamaan työterveyshuollossa.

Työfysioterapeutti

Työfysioterapia on ennaltaehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollossa asiantuntijana. Työfysioterapeutin asiantuntemukseen kuuluvat ergonomia ja yksilöön ja ryhmään kohdistuvat toimenpiteet. Työfysioterapeutti neuvoo työntekijöitä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä antaa tarvittaessa ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa. Työfysioterapeutti mittaa ja arvioi työntekijän fyysistä suorituskykyä sekä työssä kuormittumista ja käy tarvittaessa tutustumassa työergonomiaan ja työolosuhteisiin. Työfysioterapeutti osallistuu yhdessä työntekijöiden kanssa työympäristön toimivien ratkaisujen kehittämiseen ja opastaa valitsemaan sopivia työasentoja, -tapoja ja -liikkeitä.

Tavoite ja toiminta-ajatus

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen vaikuttamalla työympäristöön, työyhteisöön ja työpaikan ihmisiin.

Työterveysaseman toiminta-ajatuksena on työikäisen väestön terveyden edistäminen ja sairaanhoito sekä työstä aiheutuvien sairauksien ennaltaehkäisy antamalla asiantuntijapalveluita työn ja terveyden välisissä kysymyksissä. Toimintaa ohjaa hyvä työterveyshuoltokäytäntö (HTHK).

 

Mehiläinen Länsi-Pohja tuottaa terveyspalveluita Torniossa 18.6. lähtien – palvelut asiakkaille jatkuvat normaalisti

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy ottaa vastuulleen osan Tornion terveyspalveluiden tuotannosta 18.6.2018 alkaen. Palvelutuottajan vaihtuminen ei aiheuta muutoksia asiakkaiden palveluun tai henkilökunnan työsuhteisiin. Kaikki varatut ajat hoidetaan normaalisti ja palveluntuotannon aloitus ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Ajanvaraus ja neuvonta palvelevat normaalisti.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n vastuulle siirtyy kiire- ja ajanvarausvastaanotot sekä lääkäripalvelut neuvola- ja ikääntyneiden palveluihin, kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, perusterveydenhuollon laboratoriopalvelut sekä työterveyshuolto kuntien työntekijöille sekä näiden kuntien työterveyshuollon järjestämisvastuun mukainen työterveyshuolto.

Lisätietoja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n toiminnasta osoitteesta www.mehilainenlansipohja.fi

Sivun alkuun