Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuosina 2020-2021 maksukatto on 683 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • hammashoidosta
 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 euron hoitopäivämaksu (2020-2021)

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?

 • Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä
 • Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin
 • Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa
 • Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto, jonka asiakkuuden aikana maksukatto on täyttynyt.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Sivun alkuun