Tornion vanhuspalvelujen jonotiedote

 • Palveluneuvoja on tavoitettavissa puhelimitse.

Palvelutarpeen arviointi

 • Palvelutarpeen arviointipyynnön tullessa asiakkaaseen otetaan yhteys kahden (2) arkipäivän kuluessa.
 • Palvelutarpeen selvitys suoritetaan seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa.

Kotihoidon palvelut

 • Kotihoidon palvelut järjestetään palvelutarpeen mukaisesti, tarvittaessa samana päivänä.

Tukipalvelut

 • Ateriapalvelut järjestetään tilausta seuraavana päivänä.
 • Turvapuhelintilaus tehdään samana päivänä. Turvapuhelimen toimittajalla on 2-3 viikon käsittelyaika.
 • Pyykkipalvelut järjestetään tilauksesta seuraavalla viikolla.

Omaishoidontuki

 • Asiakkaaseen otetaan yhteys kolmen (3) päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Vapaat paikat

Vanhusten päiväkeskus Saarenhelmi

 • Päiväkeskuksessa on vapaita paikkoja. Koronatilanne vaikuttaa avoinnaoloaikoihin ja päiväkeskuspaikkojen määrään. Tiedustelut seniorineuvontapuhelimesta.

Sosiaalihuoltolain mukaiset laitospalvelut (Suensaaren palvelukeskus)

 • Ei vapaita paikkoja tällä hetkellä. Paikkatilannetta voi tiedustella kotiutusohjaajalta.

Sosiaalihuoltolain mukainen tehostettu palveluasuminen

 • Ei vapaita paikkoja tällä hetkellä. Paikkatilannetta voi tiedustella kotiutusohjaajalta.

Päivitetty 11.7.2022

Sivun alkuun