Covid19 -tietoa asukkaille Torniossa ja Haaparannalla

Päivitetty  20.1.2022

Tältä sivulta löytyy molempien maiden Covid-19 -ohjeita ja voimassa olevia määräyksiä.  Tilanne voi muuttua nopeastikin, jos tartuntamäärät lisääntyvät tai vähenevät tai ohjeita tarkennetaan. Tilannetta seurataan ja sivua päivitetään tarvittaessa. Alla oleva tieto pohjautuu molempien maiden terveysviranomaisten ja hallitusten ohjeistuksiin.  Informaatio on suomeksi ja ruotsiksi, peräkkäisessä järjestyksessä.

Covid19 -info för invånare i Torneå och Haparanda

Uppdaterad 20/1 2022

På den här sidan finns information och instruktioner om Covid-19 i Sverige och i Finland. Situationen och instruktioner kan ändra sig väldigt snabbt beroende på antalet smittor eller justeringar på reglerna.  Därför uppdateras sidan regelbundet. Informationen baserar sig på svensk och finsk myndighetsinformation. Informationen finns på finska och på svenska, se rubrikerna.

Matkustus Ruotsiin/käynti Haaparannalla 21.1.2022 – 31.1.2022

21.1.2022 alkaen Ruotsiin matkustaville, 18 vuotta täyttäneille,  riittää rokotustodistus, eli EU:n Covid-19 passi tai todistus sairastetusta taudista 6 kk:n sisällä tai max 72 tuntia vanha negatiivinen testitodistus jotta pääsee maahan.

21.1 saakka on voimassa tämä:  kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä maahantulijoilta vaaditaan ainoastaan yksi todistus:  negatiivinen koronatestitulos (max 48 tuntia ottamishetkestä,  PCR tai NAAT-testi), tämä koskee myös pohjoismaista matkustavilta matkan pituudesta riippumatta. Poikkeukset:

 • Vaatimus ei koske esimerkiksi Ruotsin kansalaisia tai maassa asuvia, kuljetusalaa, pakottavista perhesyistä matkustavia, palo/pelastus/tulli -toimea.
 • Työssä käyviltä ja rajan yli kulkevilta opiskelijoilta riittää max viikon vanha negatiivinen testitodistus tai  EU:n Covid-19 passi eli rokotustodistus. Ota mukaan työnantajan todistus tai vastaava.Torniossa asuvien oppilaiden maahanpääsy Ruotsiin12-17 -vuotiaiden oppilaiden, jotka asuvat Torniossa ja jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia tulee:
  • Näyttää todistus koulunkäynnistä Haaparannalla
  • Vahvistaa nimensä jollakin tavalla. Passi ja henkilökortti ovat virallisia dokumentteja. Rajalla käy koululaisten tunnistautumiseen myös kuvattomat kortit kuten Kela-kortti.

Lisää tietoja alla olevista linkeistä ruotsiksi:

Folkhälsomyndigheten

Polisen

Inresa till Sverige/besök i Haparanda  21/1/2022 – 31/1/2022

Fom 21/1 2022 personer som reser till Sverige från länder inom EU/EES, inklusive de nordiska länderna, måste från och med den 21 januari kunna visa upp EU:s digitala covidintyg eller motsvarande intyg att man antingen har vaccinerats mot covid-19, testat negativt inom 72 timmar före ankomsten, eller har tillfrisknat från covid-19 inom 6 månader. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

Innan dess:

 • Utländska medborgare som är 18 år eller äldre måste omfattas av ett undantag för att resa in i Sverige
 • Alla som är 12 eller över måste ha  ett negativt Covid-19-test max 48 timmar gammalt
 • Från EU/EES är utländska medborgare undantagna om de kan uppvisa ett negativt Covid-19-test, max 48 timmar gammalt. Detta gäller även de som reser från Norden
 • För  arbetspendlare och gränsstudenter inom EU/EES räcker Covid-19-test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige eller EU:s coronapass = vaccinationsintyg. Ta med ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg eller liknande som bevis.
 • Test som godtas för inresa är antigentest eller ett PCR/NAAT-test. (NAAT=nukleinsyreamplifieringstester)Inresa till Sverige för elever från TorneåElever 12-17 år som bor i Torneå och inte är svenska medborgare behöver
  • Ha med sig intyg över skolgång i Haparanda
  • Kunna styrka namnet på något sätt. Pass eller ID kort är officiella sätt att identifiera sig. Även andra kort utan bild t ex Kela sjukförsäkringskort godkänns.

Bland annat följande kategorier är båda undantagna inreseförbudet och får resa in utan negativt test vid inresa från ett annat EES*-land (mera info, se länkarna):

 • Personer under 12 år.
 • Någon som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter.
 • Svenska medborgare och personer som bor i Sverige.
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn.
 • Personer med trängande familjeskäl.

Folkhälsomyndigheten

Polisen 

Matkustus Suomeen/paluu Haaparannalta 28.12.21-31.1.2022
 • Sisärajavalvonta Suomen rajalla otetaan uudestaan käyttööön 28.12. alkaen. Rokotustodistus eli EU:n koronapassi tarkistetaan kaikilta koska kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset vaatimukset todistusten esittämisestä ja aluehallintovirastojen tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista.
 • Lisäksi muilta kuin rajakuntien asukkailta vaaditaan 1) todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista sekä 2) todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta Covid-19-testituloksesta.
 • Testituloksena hyväksytään tulos sekä PCR- että antigeenitestistä
 • Rajakunnassa asuva: Varaa rokotustodistus (= EU:n koronapassi), henkilöllisyystodistus ja  esim verotustodistus mukaan mistä näkyy kotikunta kun ylität rajan. Mikäli rokotustodistusta ei ole, riittää EU:n digitaalinen koronatodistus alle 6 kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista tai todistus enintään 7 vuorokautta ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta.
 • Vaatimus koskee  vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.
 • Huolehdi tarvittavat todistukset valmiiksi rajalle tullessasi, näin todistusten tarkistaminen sujuu nopeasti.

Negatiivista koronatestitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt. Kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset vaatimukset todistusten esittämisestä ja aluehallintovirastojen tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista.

Suomi: koronarokotustodistus kanta.fi -järjestelmästä toimii näin:

 • Kirjaudu Omakantaan kanta.fi-sivulta omalla tunnistusvälineelläsi kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 1. Valitse vasemman reunan valikosta kohta Koronatodistus. Löydät linkin todistusosioon myös Omakannan etusivulta.
 2. Hae todistusta painamalla linkkiä ”Avaa koronarokotustodistus (pdf)”. Jos sinulla on todistus, se avautuu uuteen välilehteen pdf-muodossa.
 3. Tallenna pdf-tiedosto omaan puhelimeesi. Näin todistus on sinulla valmiina, kun tarvitset sitä. Voit myös tulostaa todistuksen paperille.

Inresa till Finland/tillbaka från Haparanda 28/12/21 – 16/1/2022

 • Gränsbevakningsväsendets kontroller vid Schengenområdets inre gränser tas i bruk igen f o m 28/12.  Covid -19 pass/vaccinationsintyg eller negativt testintyg eller läkarintyg på corona under senaste halvåret ska visas på gränsen eftersom obligatoriska hälsokontroller gäller dock alla resenärer.
 • Dessa krav gäller  personer som är födda 2006 eller tidigare.
 • Om du bor i gränssamfund (gränskommun) räcker coronapass eller negativt testintyg (max 7 dygn från tagningen). Ta med också personbevis och dokument som intygar att du bor i gränskommun (t ex skattedokument)
 • Om du inte bor i gränskommun ska du visa: coronapass + negativt test (max 48 timmar från tagningen) eller coronapass + läkarintyg på att du haft corona under de sista halvåret.
 • PCR- eller antigentest godkänns som ett testresultat
 • Ta fram ditt vaccinationsintyg  och andra dokument innan du anländer gränsen, då går allt fortare och smidigare.
 • Förutnämnd krav gäller inte finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl (läs mer: Gränsbevakningsväsendet)

Kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller gäller dock alla resenärer.

Sverige: för att få ett covidbevis på genomförd vaccination så behöver du:

Vaccinera dig. Inom sju dagar rapporteras vaccinationen in till Nationella vaccinationsregistret.

 1. Logga in med e-legitimation på www.covidbevis.se (öppnar den 1 juli)
 2. Hämta, skriv ut eller spara ditt vaccinationsbevis. När du har hämtat beviset skickas det även automatiskt till din digitala brevlåda, om du har en.
 3. Redo att användas. Kom ihåg att undersöka vilka regler som gäller för ditt resmål.
Covid-tartunnat kaupungeissa alkaen 3/2020 / Antal Covid-fall i städerna f o m mars 2020

Haparanda: 958

Tornio: 1060

 Rokotuskattavuus/Vaccinerade
1 annos / dos 2 annosta / fullvaccinerade 3 annosta / 3. dos
Tornio 87,2 % 83,5 % 31,5 %
Haparanda 84,1 % 81,5  %

Suomi/Finland:12-vuotiaat ja vanhemmat/ f o m 12 år gamla  Ruotsi/Sverige: 16-vuotiaat ja vanhemmat/ f o m 16 år gamla

Yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitus –  Begränsning i folksamlingar
 • Tornio: kaikki sisätiloissa järjestettävät yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sekä korkean riskin tilaisuudet kielletään 19.11.–22.2. välisenä aikana. Koronapassia ei voi käyttää vaihtoehtona aluehallintoviraston määräämille rajoituksille 31.1.2022 saakka. Kielto ei koske alle 16-vuotiaita.
 • Torneå: alla folksamlingar över 20 personer inomhus (hög risk) förbjuds under tiden 19.11.-22.2. 22. Det gäller t ex allmänna möten och olika evenemang.  Coronapass kan inte användas som ett alternativ fram till slutet av januari. Gäller inte personer under 16 år.
 •  Haaparanta: yli 100 hengen tilaisuudet kielletty sisätiloissa / folksamlingar över 100 personer inomhus är förbjudet, coronapass = vaccin-intyg kan användas
Hygienia ja tartunnan välttäminen – Hygien och att undvika smitta
 • Ohjeet ovat samat koskien hygieniaa ja tartunnan välttämistä.
  • Jää kotiin saadessasi covid-19 viittaavia oireita.
  • Pidä turvaväli.
  • Pese kädet usein, käytä käsidesiä.
  • Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat. Käytä esimerkiksi nenäliinaa tai hihaa. Älä yski tai aivasta kämmeneesi.
  • Älä koskettele silmiäsi, nenääsi tai suutasi.
 • Instruktionerna är samma gällande personlig hygien och att undvika smitta.
  • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom tydande på covid-19.
  • Håll avstånd.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Använd handsprit.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
Hoitokodit ja sairaalat – Vårdenheter, äldreboenden
 • Tornio:
  • Vierailuista on sovittava toimintayksikön kanssa, vierailukiellot voivat olla voimassa tiettyinä aikoina.  Vierailijoiden on oltava oireettomia ja heitä voi olla 1-2 kerrallaan.
  • Yleistä: käytä kasvomaskia tai suu-nenäsuojusta. Jos niitä ei ole saatavilla, suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla. Huolehdi käsihygieniasta ennen ja jälkeen vierailun ja kun olet kosketellut esimerkiksi ovenkahvoja.
  • Allmänt: på besök i vårdenheter: använd munskydd och finns inte en sådan tillhanda, skydda munnen och näsan med en näsduk. Var noggrann med handhygien före och efter besöket när du har rört t ex vid handtag.
 • Haparanda: 
  • Vierailuja pyydetään välttämään tarttuvamman omikronin vuoksi siihen asti kunnes tartunnat vähenevät
  • Jos vierailet, tee se vain oireettomana, ilmoita vierailustasi etukäteen puhelimitse henkilökunnalle, tapaa omaisiasi yksityisissä tiloissa ja noudata hygieniasuosituksia. Jokaisella osastolla on lainattavissa visiiri. Sen käyttöä suositellaan vierailun aikana.
  • Undvik besök  på särskilda boenden och LSS-boenden under de kommande veckorna, tills smittspridningen avtagit
   • Kom bara om du är helt symtomfri, stanna hemma även om du enbart har milda symtom.
   • Kontakta enheten via telefon innan ditt besök. På så vis undviks folksamlingar (för många besök samtidigt). Det ger också möjlighet för personalen att informera om gällande rekommendationer och rutiner.
   • Besök din närstående i lägenheten/rummet, inte i gemensamma utrymmen så som dagrum eller matsal.
   • Var noga med din handhygien.
   • Håll 2 meters avstånd till andra.
   • Varje avdelning har visir att låna ut till besökare. Vi rekommenderar att alla besökare har på sig det under hela besöket.

Ravintolat – Restauranger

 • Tornio: vaihtelevat rajoitukset, tarkista ravintolasta/kolla gällande restriktioner från restaurangen
 •  Haaparanta: väljyys ja turvallisuusohjeet / den som driver ett serveringsställe har ansvar för att trängsel kan undvikas.
Joukkoliikenne – Lokaltrafik

Kasvomaskin käyttöä suositellaan Suomen ja Ruotsin  joukkoliikenteessä /I Finland  och Sverige rekommenderas det att använda munskyddet i kollektivtrafiken.

Maskin käyttö – Munskydd

Suomessa on laaja maskinkäyttösuositus tilanteissa jolloin turvavälejä ei voida taata. /I Finland rekommenderas det  att använda munskydd där det inte är möjligt att hålla avstånd.

Etätyöt – Distansarbete

Haparanda: Rekommenderas, arbetsgivaren informerar / Suositellaan, työnantaja ohjeistaa.

Tornio: Suositellaan, työnantaja ohjeistaa / Rekommenderas, arbetsgivaren informerar.

Koulut – Skolor
 • Koulut toimivat normaalisti, turvaohjeita noudattaen. Tarvittaessa valmius etäopetukseen.
 • Skolorna fungerar normalt. Instruktionerna följs noggrant. Vid behov distansundervisning.

Testaus – Testning

 • Torniossa ja Haaparannalla testataan kaikki oireiset, altistuneet ja sairaalaan tulijat. Testiin pitää hakeutua heti koronaan viittaavien oireiden ilmaannuttua. Haaparannalla pääsee myös vasta-ainetestiin. Kts. ohjeet alempaa. Kaikki oireiset ja altistuneet testataan, samoin sairaalaan tulijat. Vasta-ainetestiin pääsee kahden viikon kuluttua oireiden loppumisesta. Haaparannan kaupungin hoitoalan työntekijät ja kriisinhallinnan kannalta tärkeät testataan.
 • I Haparanda och Torneå testas alla som har symtom, kommer till sjukhuset eller har blivit utsätts för corona. Det är också ytterst viktigt att söka sig till en test om man har minsta covidtydande symtom. Antikroppstest är möjlig efter två veckor symtomen är över. Haparanda testar all personal inom hälso- och sjukvård (sereologitest) samt krisledning (tjänstepersoner och kommunstyrelsen).
Näytteenotto, oireiset ja altistuneet – Provtagning, symtom eller exponerade

Tornio

Terveysneuvonta- ja näytteenottopiste rajalla ma-su, vain ajanvarauksella Oma Mehiläinen Digiklinikka, osoite: Green line, Pakkahuoneenkatu 1

Tornion koronavirusnäytteenotto sijaitsee osoitteessa Pakkahuoneenkatu 1 (Greenlinen Tullin päädyn parkkialue). Näytteenotto toimii ainoastaan ajanvarauksella. Näytteenottoon saavuttaessa auto tulee jättää merkitylle paikalle. Siniselle näytteenottokontille saavutaan kävellen. Ruuhkien välttämiseksi pyydetään saapumaan vasta juuri ennen omaa aikaa. Varattu aika on ohjeellinen.

Rajaliikenteen testauspiste sijaitsee osoitteessa Pakkahuoneenkatu 1. Testauspiste on avoinna joka päivä kello 7-22.

Coronainfo och provtagning vid gränsen, måndag-söndag, Green line, Pakkahuoneenkatu 1, endast med bokad tid. När man kommer till testning mlåste bilen lämnas på den avsedda platsen. Till själva provtagningen (blå container) ska man komma till fots. För att undvika trängsel, kom strax innan din tid men var beredd på förseningar.

Testing för gränstrafiken är öppet mellan 6.00 – 18.00 dagligen.

Instruktioner:

Ajanvaraus Tornion koronanäytteenottoon

Haparanda

Ohjeet tästä linkistä:testausohjeet

Omatestaus mahdollista. Ohjeet: Självtest

Haparanda: läs instruktioner för  testning

Koronasovellus – Corona-app
 • Suomessa
  • Suomessa on käytössä Koronavilkku-sovellus.
  • I Finland finns Coronablinkern.
 • Ruotsissa
  • Ruotsissa ei vielä saatavilla sovellusta.
  • I Sverige ingen app.
Rokotukset – Vaccination

Ilmainen ja vapaaehtoinen rokotus tarjotaan kaikille molemmissa maissa jokseenkin samassa aikataulussa ja järjestyksessä.

Gratis och frivilligt vaccination erbjuds för alla i båda länder i ungefär samma tidtabell och ordning.

Ohjeet ja päätökset – Instruktioner och beslut ges av
 • Tornio:
  • Hallitus ja eduskunta (regering och riksdag)
  • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (Institutet för hälsa och välfärd)
  • Aluehallintovirasto (Regionförvaltningsverket)
  • Länsi-pohjan sairaanhoitopiiri (Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt)
  • Paikallinen terveydenhuolto (regional och lokal sjukvård)
 • Haparanda:
  • Regering och riksdag (hallitus ja eduskunta)
  • Olika nationella myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten (kansalliset viranomaiset)
  • Smittskydd Norrbotten
  • Regional och lokal sjukvård (alueellinen ja paikallinen terveydenhuolto)
Näin rajaliikenteestä koronapandemian aikana päätetään Suomessa

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan maahantulon rajoituksia ja sisärajavalvontaa tarkastellaan viikoittain. Tarkastelun perusteena on koronaviruksen ilmaantuvuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee ja toimittaa Rajavartiolaitokselle viikoittain ajankohtaiset maakohtaiset tauti-ilmaantuvuustiedot. Rajavartiolaitos valmistelee näiden pohjalta valtioneuvostolle esityksen sisärajavalvonnasta ja maahantulon rajoituksista. Valtioneuvosto päättää linjauksistaan saman viikon aikana. Uuden päätöksen mukaiset toimenpiteet tulevat voimaan seuraavan viikon maanantaina.

Så här fattas besluten om gränstrafiken under coronapandemin i Finland

Regeringen har fattat ett principbeslut enligt vilket inresebegränsningarna och kontrollen vid de inre gränserna granskas varje vecka. Granskningen grundar sig på incidensen av coronaviruset. Institutet för hälsa och välfärd bereder och meddelar varje vecka de senaste incidenstalen för enskilda länder till Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet bereder utifrån dessa ett förslag för statsrådet om kontrollen vid de inre gränserna och inresebegränsningarna. Regeringen beslutar om sina riktlinjer under samma vecka. Läget som grundar sig på det nya beslutet träder i kraft följande måndag.

Sivun alkuun