Yksinyrittäjän korona-avustusten hakeminen päättyi 30. syyskuuta

Yksinyrittäjän korona-avustuksen haku päättyi 30.9.2020. Tukea sai hakea yksinyrittäjä, jonka yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta.

Avustus oli tarkoitettu yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpidon- ja muihin toimistomenoihin. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetty yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsottu yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Korvauksen on tarkoitus tukea yksinyrittäjän selviytymistä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Tukea oli mahdollista hakea rinnakkain yrittäjille tarkoitetun laajennetun työttömyystuen kanssa.

Avustusta on myönnetty 16.3.2020–31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Torniossa hakemukset on valmistellut Business Tornio ja päätöksen tuen myöntämisestä on tehnyt Tornion kaupunki. Harkinnanvaraista tukea on myönnetty kaupungille kohdennettujen määrärahojen puitteissa hakukriteerit täyttäville yrityksille hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tornion kaupungilla oli tukirahaa jaettavissa 966 517 euroa, eli tukea voitiin jakaa noin 483 yksinyrittäjälle.

Määräaikaan mennessä Tornion kaupunki sai 241 hakemusta 30.9.2020 mennessä, ja pääosin päätökset on jo tehty. Kunnat palauttavat käyttämättömät avustusmäärärahat työ- ja elinkeinoministeriölle.

Muuta huomioitavaa

Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

Yksinyrittäjätuen osalta kysymyksiin vastaavat:

Yritysneuvoja Kimmo Nurmos, 040 768 5438, kimmo.nurmos@tornio.fi
Yritysneuvoja Tiina Pelimanni, 040 661 2939, tiina.pelimanni@tornio.fi
Toimistosihteeri Ritva Rimpisalo, 040 090 2212, ritva.rimpisalo@tornio.fi

Sivun alkuun