Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Asiakas saa itse valita yksityisen palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta omien tarpeiden mukaan. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Sen keskeisenä ajatuksena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta, jossa asiakas voi itse päättää kuka hänelle tuottaa palvelun, milloin ja missä.

Palvelusetelilain mukaan kuntalaisella on kuitenkin oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan täytyy järjestää vastaava palvelu joko omana tuotantona tai ostopalveluna.

Miten palvelusetelin saa?

Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen. Päätöksen palvelusetelistä tekee sosiaali- tai terveysalan viranhaltija.

Palvelusetelin hinta

Palvelusetelin hinta voi olla:

  • kaikille käyttäjille saman suuruinen
  • tulosidonnainen eli palvelusetelin arvo riippuu asiakkaan tuloista.

Asiakas maksaa palveluntuottajalle vain sen määrän, joka ylittää palvelusetelin arvon.

Esimerkki. Palvelusetelin arvo on 20 €. Asiakas ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta hintaan 42 €. Asiakas maksaa palveluntuottajalle hoidosta 22 €.

Hyväksytyt palveluntuottajat

Tornion kaupunki hyväksyy ja ylläpitää rekisteriä yksityisistä palveluntuottajista, jotka voivat vastaanottaa palveluseteleitä. Jokaisella Tornion kaupungin palveluyksiköllä on oma rekisterinsä ja se on nähtävillä yksiköiden omilla palvelusetelisivuilla.

Tornion kaupungissa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

  • henkilökohtainen apu
  • kotihoito
  • kotipalvelun tukipalveluna siivous
  • omaishoito
  • ikäihmisten tavallinen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
  • tukihenkilötoiminta
  • varhaiskasvatus
Sivun alkuun