Potilas- ja sosiaaliasiamies asiakkaan apuna

Potilasasiamies

Potilasasiamies tiedottaa potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvistä oikeuksista ja turvaa potilaille mahdollisuuden kääntyä oikeusturvakysymyksissä näihin asioihin perehtyneen henkilön puoleen. Potilasasiamies avustaa myös potilasvahinkolakiin liittyvissä asioissa.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies auttaa sosiaalihuollon asiakkaita esimerkiksi toimeentulotukeen, lastensuojeluun tai vanhusten ja vammaisten palveluihin liittyvissä asioissa. Tornion sosiaaliasiamiespalveluista vastaa Kriisikeskus Turvapoiju/Länsi-Pohjan mielenterveysseura ry.

Sivun alkuun