Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2022 maksukatto on 692 euroa vuodessa.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut (huom. kotipalvelun ja kotihoidon maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle)
 • terapioista perityt maksut
 • toimeentulotuella maksetut maksut

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat kunnan järjestämisvastuulle.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
 • sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)
 • tulosidonnaisista palveluista
 • palvelusetelin omavastuista
 • kuljetuspalvelujen omavastuista
 • täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä kunta ei vastaa

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi työtapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täyttyminen

 • terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä
 • alkuperäiset maksukuitit on säilytettävä ja ne on esitettävä tarvittaessa
 • todistuksen (vapaakortin) maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto, jonka asiakkuuden aikana maksukatto on täyttynyt.
 • asiakkaan tulee esittää todistus (vapaakortti) kun hän käyttää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,80 euron hoitopäivämaksu

Lisätietoja
Sosiaali- ja terveysministeriö

Sivun alkuun