Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen ihmisen suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, toimeentulosta ja sopeutumisesta yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito.

Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat avohuollonohjaus, asumispalvelut, päivätoiminta, työtoiminta, omalääkäri ja tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, koululaisten aamu-, iltapäivä- tai loma-ajanhoito, kuntouttava päivähoito sekä muu kehitysvammaisten erityishuoltolaissa tarkoitettu palvelu.

Laitoshoito, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Palveluja ostetaan Kolpeneen palvelukeskukselta Rovaniemeltä ja poliklinikkapalveluita Länsi-Pohjan keskussairaalan erityispoliklinikalta. Lisätietoja saa kehitysvammapalvelujen esimieheltä.

Lääkäripalvelut

Olemme saaneet torniolaisille kehitysvammaisille oman lääkärin, Sirpa Moilasen. Ostamme hänen palvelujaan joka toinen kuukausi yhden päivän.

Lääkärivastaanotolle varataan aika kehitysvammapalvelujen esimieheltä puhelimitse tai sähköpostitse. Lääkäriaikaa ei voi varata akuutteihin sairauksiin. Vastaanotolle tullaan Tornion terveyskeskuksen pääaulaan. Ilmoittautumista ei tarvita. Lääkäri hakee teidät pääaulasta. Palvelusta peritään normaali terveyskeskustaksan mukainen korvaus.

Työtoiminta, työhön valmennus ja työpaikan tuki

Tornion Työvoimalasäätiö järjestää monipuolisia työllistymiseen tähtääviä erityispalveluja ja työtoimintaa. Lisätietoa kehitysvammapalvelujen esimieheltä.

Sivun alkuun