Asuminen ja asumisen tukipalvelut

Torintienoon palvelukeskus

Torintienoon palvelukeskuksessa järjestetään tukiasumista ja asumisen tukipalveluita sekä ryhmämuotoista autettua ja ohjattua asumista. Asumispalveluista saa lisätietoja vastaavalta ohjaajalta.

Ympärivuorokautinen asumisyksikkö Kaverikoti

Kaverikoti on 12- paikkainen kehitysvammaisten asumisyksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista. Kaverikodin palveluiden tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaille turvallinen, viihtyisä sekä omatoimisuutta tukeva palveluasuminen. Asukkaat osallistuvat oman toimintakykynsä mukaan erilaisiin arjen askareisiin ja yksilöllisesti kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan.

Ympärivuorokautinen asumisyksikkö Jelppikoti

Jelppikodissa on yhdeksän (9) asukasta ja yksi (1) tilapäishoitopaikka. Jelppikodilla on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden. Kaikki asukkaat osallistuvat viikoittain määrättyinä päivinä virikkeelliseen päivätoimintaan. Jelppikodin tilapäishoidossa tarjoamme kehitysvammaiselle ihmiselle turvalliset, omatoimisuutta tukevat ja henkilön toimintakyvyt huomioivat palvelut.

Tilapäishoidon varaukset tehdään Jelppikodista.

Tukiasuntoyksikkö Sopuvintti

Tuetun asumisen ja tukipalvelujen avulla rajoitetusti apua tarvitsevat aikuiset kehitysvammaiset asuvat turvallisesti omissa asunnoissaan. He saavat tukea ja ohjausta palvelusuunnitelmassa määritellyn yksilöllisen tarpeensa mukaan siten, että he voivat käyttää ja kehittää omia voimavarojaan ja taitojaan.

Etappitien ohjattu ja tuettu asuminen

Etappitie 1
95400 TORNIO

Päivätoiminta Toukopaja

Torintienoon palvelukeskuksessa järjestetään arkipäivisin myös virikkeellistä toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää monipuolista erityisryhmätoimintaa. Päivätoiminnan sisällöt perustuvat asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin sekä yksilöllisiin palvelusuunnitelmiin.

Sivun alkuun